Auditoinnit ohi Järvi-Suomessa

Järvi-Suomen alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin auditoinnit tehtiin tänä vuonna touko- ja kesäkuussa. Auditoinnit toteutti DNV (DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab). Auditointien tarkoituksena on selvittää maastossa ja toimistoissa kuinka PEFC-kriteerit toteutuvat. Järvi-Suomeen kuuluvat Keski-Suomi, Kaakkois-Suomi, Etelä-Savo ja Pohjois-Savo.

Aluekohtaisesti tarkasteltiin useita yrityksiä ja maastokohteita. Sidosryhmiltä pyydettiin lausuntoja PEFC-sertifioinnin vastaisesta toiminnasta. Lausunnoissa ilmenevät asiat selvitetään sertifiointitoimikunnissa tai käymällä paikan päällä tarkastamassa tilanne.

Kriteerien vastaisesta toiminnasta tulee poikkeama, joka on joko luokkaa lievä tai vakava. Jos auditoinneissa havaitaan poikkeamia, niin niiden korjaamiseksi tehdään toimintasuunnitelma. Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat laativat korjaavien toimenpiteiden suunnitelmat ja ovat yhteydessä rikkeiden tehneisiin, jotta vaatimusten vastaiset toimet saadaan korjattua määräaikaan mennessä.

Järvi-Suomessa saatiin kiitosta hyvin rajatuista lain ja PEFC-sertifioinnin erityisistä elinympäristöistä. Alueilla oli myös järjestetty metsätalous- ja kaavoituskoulutusta, jossa myös PEFC-sertifioinnin vaatimukset nousivat esiin.

Juurikäävän torjunnassa on ollut nouseva trendi ja torjuntaa olikin tehty runsaasti. Alueilla oli myös panostettu lasten ja nuorten metsäosaamisen edistämiseen erilaisten ohjelmien ja tapahtumien avulla.

Männikkö kurkottelee kohti taivaita. Kuva: Jukka Hujala

Järvi-Suomessa poikkeamia kirjattiin yhteensä yhdeksään eri kriteeriin 19 kappaletta. Koko alueella eniten puutteita huomattiin kulotuksessa, vesiensuojelussa, työolosuhteissa sekä työnantajavelvoitteissa.

Yksi Järvi-Suomen poikkeamista on luokassa vakava: kulotus Keski-Suomessa. Tämän eteen onkin nyt Keski-Suomessa tehtävä töitä, jotta poikkeama saadaan korjattua. Keski-Suomessa on tehty kulotussuunnitelma, jonka avulla pyritään täyttämään kulotustavoite vielä tänä vuonna.

Työolosuhteisiin ja työnantajavelvoitteisiin liittyvissä kriteereissä oli useita poikkeavia havaintoja, ja työnantajien olisi ryhdistäydyttävä näiden kriteerien täyttymisen suhteen.

Sertifiointitoimikunnan tulee vastata poikkeamiin marraskuuhun 2015 mennessä.

Järvi-Suomen auditointien yhteydessä auditoitiin myös Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry (KMY). Auditoinnissa ilmeni, että sisäisen tiedonkeruun kattavuuteen tulee jatkossa panostaa ja yritysten omavalvontaa pitäisi hyödyntää enemmän. Sertifiointiin osallistuneiden kiinteistöjen on-line rekisteri on rakenteilla ja sen on tarkoitus valmistua vielä vuonna 2015.