Pohjois-Karjalan auditointien tulos kokonaisuudessaan hyvä

Pohjois-Karjalan auditoinnit ovat tältä vuodelta ohi. Auditoinnit suoritti sertifiointiyritys DNV (DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab). Auditoinneissa PEFC-kriteerien mukaista toimintaa tarkasteltiin useissa yrityksissä ja maastokohteissa.

Pohjois-Karjalan auditointien tulos oli kokonaisuudessaan hyvä. Auditoinneissa havaittiin neljässä kriteerissä poikkeamia. Suurin osa kriteereistä täyttyi siis hyvin.

Auditoinneissa tuli ilmi juurikäävän torjunnan hyvä taso. Juurikäävän torjuntatoimenpiteiden osuus riskikohteiden hakkuupinta-alasta ylitti vaatimukset.

Maastohavainnoissa todettiin myös puustovaurioiden määrän harvennuskohteilla olleen erittäin vähäinen. Suojelukohteet oli maastossa rajattu hyvin. Usealla kohteella hyvä metsäsuunnittelu ja työn toteutus saivat metsä- ja luonnonhoidon näkökulmasta kiitosta. Suojakaistan leveys nykyisissä PEFC-vaatimuksissa on vähintään 5 metriä, ja tämä vaatimus täyttyi Pohjois-Karjalassa. Myös pohjavesialueiden sijaintitiedot olivat kunnossa.

Säästöpuita oli jätetty hakkuissa riittävästi. Yksityismailla säästöpuita oli jätetty niukasti, mutta kuitenkin niin, että vaatimus juuri täyttyy. Säästöpuiden merkityksestä tulee kertoa metsänomistajille enemmän. Metsään jätetään pysyvästi säästöpuita, joiden tarkoituksena on lisätä luonnon monimuotoisuutta tarjoamalla erilaisille lajeille ravintoa ja elintilaa.

Pohjois-Karjalassa tuli poikkeama kulotuksesta. Kulotuksia ei ollut tehty riittävästi ja näin ollen tavoite ei täyttynyt. Vuonna 2014 kulotuksia ei ollut tehty lainkaan yksityismetsissä. Metsänomistajia tulee jatkossa tiedottaa enemmän kulotusmahdollisuuksista ja kulotuksen merkityksestä metsien hoidossa.

Työnantajavelvoitteita koskevassa kriteerissä oli huomautettavaa ja siitä tulikin poikkeama. Muutamilta urakanantajilta oli jäänyt tarkistamatta eläkemaksuvelvoitteiden hoitaminen. Tämän lisäksi urakanantajien tulee muistaa hoitaa työehtosopimukset kirjallisina.

Poikkeamia tulee myös silloin, jos sertifiointiin sitoutunut organisaatio ei hanki palveluita sertifiointiin sitoutuneilta yrittäjiltä, kun nämä työskentelevät sertifioiduissa metsissä. Nykyiset PEFC-vaatimukset sallivat PEFC-sertifiointiin sitoutumattomien yrittäjien tilapäisen työskentelyn sertifioiduissa metsissä, mikäli työ on lyhytkestoista tai kertaluonteista. Pohjois-Karjalassa tästä tuli poikkeama, sillä kaksi sertifioiduissa metsissä työskentelevää yrittäjää ei ollut liittynyt mukaan PEFC-sertifiointiin.