Uusien PEFC-vaatimusten käyttöönotto

Vuonna 2016 PEFC-metsäsertifioinnissa otetaan käyttöön vuonna 2014 uudistetut PEFC-standardit. Nyt käytössä oleva PEFC FI 2009 -standardisarja siirtyy historiaan tämän vuoden auditointien yhteydessä.

Uusien PEFC FI 2014 -standardien mukaiseen toimintaan sitoutumisesta on KMY:lle jo tullut ilmoituksia niin metsänomistajia edustavilta metsänhoitoyhdistyksiltä, metsänomistajia edustavilta muilta organisaatioilta kuin myös muiltakin metsää omistavilta tahoilta. Myös usea suurista puuta korjaavista organisaatioista on ilmoittautunut mukaan uusien vaatimusten mukaiseen alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin.

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat perustetaan viidelle PEFC-ryhmäsertifiointialueelle kevään 2016 aikana. Toimikuntien tehtävät ja kokoonpanot pysynevät samankaltaisina viime vuosiin verrattuna.

Ilmoittautumiskäytäntöjä yrittäjille ja metsänomistajille

KMY edellyttää, että uudet PEFC-vaatimukset (PEFC FI 1001:2014 ja PEFC FI 1002:2014) otetaan käyttöön alkuvuoden 2016 aikana.

Vuodesta 2016 alkaen yritysten ja yrittäjien PEFC-ilmoittautuminen kattaa koko maan. Ilmoittautumista ei enää tarvitse tehdä sertifikaattikohtaisesti, vaan yhdellä ilmoituksella yrittäjä voi toimia PEFC-metsissä missä päin Suomea tahansa. Yrittäjien PEFC-ilmoittamisen vaihtoehdoista kerrotaan pefc.fi -sivuilla.

Yrittäjät voivat osallistua PEFC-sertifiointiin PEFC Suomen hyväksymien metsätalouden piiriin kuuluvien työalojen yrittäjäjärjestöjen jäsenyyden kautta tai ilmoittautumalla metsäsertifikaatin haltijoille, kuten KMY:lle.

Ne yrittäjät ja metsänomistajat, jotka ovat aiemmin tehneet KMY:lle ilmoituksen PEFC FI 2009 -standardien mukaiseen sertifiointiin osallistumisesta ja osallistuminen on yhä voimassa, ilmoittavat uusien PEFC-standardien mukaiseen sertifiointiin siirtymisestä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella maalis-huhtikuusta alkaen. Lisätietoa sähköisestä ilmoittautumisesta on tulossa KMY:n kotisivuille.

Ne yrittäjät ja metsänomistajat, jotka eivät ole aiemmin olleet mukana PEFC-sertifioinnissa, voivat ilmoittautua alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin jo nyt KMY:n kotisivuilta löytyvällä lomakkeella.

Osallistuminen KMY:n kautta maksaa yrittäjille 100 € (+ ALV 24 %) ja metsänomistajille 50 € (+ ALV 24 %). Osallistuminen on voimassa viisi vuotta (2016–2020) edellyttäen PEFC-standardien noudattamista.

Auditoinneissa käytetään uusia PEFC-vaatimuksia

Vuoden 2016 auditoinneissa PEFC-metsäsertifikaattien haltijoiden tulee pystyä tarjoamaan näyttö siitä, että metsänomistajat sekä metsiin palveluita tarjoavat yritykset ja yrittäjät ovat ottaneet PEFC FI 2014 -standardit käyttöön. Vuoden 2016 auditoinneissa tarkastellaan siis jo uusien standardien mukaisia vaatimuksia.

PEFC-sertifioinnissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia standardeja. Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry on alueellisten PEFC-ryhmäsertifikaattien haltijana sitoutunut ottamaan PEFC FI 2014 -standardit käyttöön omassa toiminnassaan.

Vuoden 2016 auditointeihin KMY tuottaa näytön siitä, että metsänomistajat, yritykset ja muut alueelliseen metsäsertifiointiin osallistuvat toimijat ovat ottaneet PEFC FI 2014 -standardit käyttöön.

Yrittäjän ja metsänomistajan PEFC-sertifioinnin varmistaminen

PEFC-yrittäjärekisteri sisältää tiedon yritysten ja yrittäjien ilmoittautumisesta PEFC-sertifiointiin. Tietohaku tehdään pefc.fi -sivulla yrityksen tunnisteella, kuten y-tunnuksella, tai yrityksen/yrittäjän nimellä tai nimen osalla. Tietohaun tulos on mahdollista tulostaa osallistumisesta kertovaksi todistukseksi.

KMY julkaisee kevään aikana vastaavanlaisen kyselysovelluksen alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin piirissä olevien metsänomistajien kiinteistöistä.

Kyselysovelluksesta voi kiinteistötunnuksen avulla tarkistaa onko kiinteistö mukana alueellisessa PEFC-ryhmäsertifioinnissa. Kiinteistön kuuluessa alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin metsänomistaja voi tulostaa sovelluksesta osallistumistodistuksen.