Kiinteistön PEFC-tarkastus mahdollista maaliskuun lopusta alkaen

Kestävän Metsätalouden Yhdistyksen sertifiointirekisteri valmistui viime vuoden loppupuolella. Rekisterissä on koottuna tieto niistä metsänomistajista, jotka ovat mukana alueellisessa PEFC-ryhmäsertifioinnissa.

KMY otti tammikuussa 2016 käyttöön PEFC-sertifioinnin uudet vaatimukset. Eräänä muutoksena aikaisempaan toteutukseen on PEFC-sertifioinnin kiinteistökohtaisuus. Metsänomistaja saa tästä lähtien valita mitkä kiinteistöt hän tuo PEFC-sertifioinnin piiriin, kun aiemmin metsänomistajan ollessa mukana PEFC-sertifioinnissa olivat kaikki hänen kiinteistönsä sertifioituja.

KMY:n sertifiointirekisterin yhteyteen rakennettiin julkinen online-kyselysovellus. Kyselysovelluksen avulla kuka tahansa voi tarkistaa kuuluuko kiinteistö alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin. Sovellus toimii kiinteistötunnuksen avulla. Sovellus ei anna tietoa kiinteistön omistajista. Kiinteistön kuuluessa alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin on metsänomistajalla mahdollisuus tulostaa sovelluksesta PEFC-osallistumistodistus.

Koska kiinteistöt yksilöidään kiinteistötunnuksella, tulee ilmoittautuessa alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin kiinnittää huomiota kiinteistötunnuksen oikeellisuuteen. Kiinteistötunnus löytyy kiinteistöä koskevista otteista, kuten esimerkiksi kiinteistöveropäätöksestä tai lainhuutotodistuksesta. Kiinteistötunnuksen etsimiseen voi käyttää esimerkiksi maanmittauslaitoksen karttapalvelua.

Kyselysovellus julkaistaan maaliskuun lopussa. Lisätietoja sovelluksesta on tulossa KMY:n kotisivuille.