Kyselysovellus kiinteistöjen PEFC-tarkastukseen julkaistu

KMY on julkaissut kyselysovelluksen, jolla voi tarkastaa alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin kuuluvat kiinteistöt. Kun sovellukseen syöttää kiinteistötunnuksen, se kertoo, kuuluuko kiinteistö alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin piiriin. Sovellus ei anna tietoa kiinteistön omistajasta.

Kiinteistön ollessa mukana alueellisessa PEFC-ryhmäsertifioinnissa voi metsänomistaja tulostaa sovelluksesta PEFC-osallistumistodistuksen.

Kyselysovellusta voi hyödyntää muun muassa puukauppatilanteessa. Sovelluksesta on apua myös erilaisissa tarkastuksissa, joissa täytyy tietää kiinteistön PEFC-sertifioinnin tilanne.

Koska kiinteistöt yksilöidään kiinteistötunnuksella, tulee ilmoittautuessa alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin kiinnittää huomiota kiinteistötunnuksen oikeellisuuteen. Kiinteistötunnus löytyy kiinteistöä koskevista otteista, kuten esimerkiksi kiinteistöveropäätöksestä tai lainhuutotodistuksesta. Kiinteistötunnuksen etsimiseen voi käyttää esimerkiksi maanmittauslaitoksen karttapalvelua.

Kyselysovelluksesta näkee vain alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin kuuluvat kiinteistöt. Kiinteistöt voivat olla mukana PEFC-sertifioinnissa myös muun kuin alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin kautta.

Kyselysovellus ei vaadi erillistä rekisteröitymistä. Sovellus löytyy osoitteesta https://www.kmyrekisteri.fi/#/kysely.