PEFC-sertifiointiin voi nyt ilmoittautua sähköisesti KMY:n kautta

KMY otti alkuvuodesta käyttöönsä uudistetut PEFC FI 2014-standardit. Kun standardit muuttuvat, on aiemmin PEFC-sertifiointiin osallistuneiden yrittäjien, yritysten ja metsänomistajien ilmoittauduttava uudelleen mukaan sertifiointiin.

Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry:n (KMY) hallinnoimassa alueellisessa PEFC-ryhmäsertifioinnissa ovat mukana metsänomistajia edustavat metsänhoitoyhdistykset ja muut organisaatiot sekä muita metsää omistavia tahoja. Myös useat puuta korjaavat organisaatiot ovat mukana uusien vaatimusten mukaisessa alueellisessa PEFC-ryhmäsertifioinnissa.

KMY lähestyy aiemmin mukana olleita yrittäjiä, yrityksiä ja metsänomistajia kirjeellä tai sähköpostilla, jossa kerrotaan uudelleen ilmoittautumisesta PEFC-sertifiointiin. 

KMY on ohjeistanut yrittäjiä ja yrityksiä ilmoittautumaan uusien vaatimusten mukaiseen PEFC-sertifiointiin, kun sähköinen ilmoittautuminen aukeaa. Sähköinen ilmoittautuminen on nyt avattu ja palvelu löytyy osoitteesta https://www.kmyrekisteri.fi/#/ilmoittautuminen.

Yrittäjien ilmoittautuminen

Vuodesta 2016 alkaen yritysten ja yrittäjien PEFC-ilmoittautuminen kattaa koko maan. Ilmoittautumista ei enää tarvitse tehdä sertifikaattikohtaisesti, vaan yhdellä ilmoituksella yrittäjä voi toimia PEFC-metsissä missä päin Suomea tahansa. Yrittäjillä on eri vaihtoehtoja osallistua PEFC-sertifiointiin ja näistä vaihtoehdoista kerrotaan pefc.fi-sivuilla.

KMY:n kautta PEFC FI 2014 -standardeihin sitoutuneet yrittäjät ja yritykset löytyvät PEFC-yrittäjärekisteristä (http://www.pefc.fi/pages/fi/metsien-sertifiointi/pefc-yrittaejaerekisteri.php).

Yrittäjien ja yritysten osallistuminen KMY:n kautta maksaa 100 € (+alv 24 %). Osallistuminen on voimassa vuoteen 2020 asti edellyttäen PEFC-vaatimusten noudattamista.

Metsänomistajien ilmoittautuminen

Metsänomistajat voivat osallistua alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin joko ilmoittautumalla suoraan KMY:lle, metsänhoitoyhdistyksen jäsenyyden kautta tai metsänomistajaa edustavan organisaation jäsenyyden kautta. Kaikki alueellista PEFC-ryhmäsertifiointia tarjoavat tahot löytyvät osoitteesta http://www.kestavametsa.fi/alueellinen-ryhmasertifiointi.

Metsänomistajien osallistuminen KMY:n kautta maksaa 50 € (+alv 24 %). Osallistuminen on voimassa vuoteen 2020 asti edellyttäen PEFC-vaatimusten noudattamista. Metsänomistaja voi ilmoittaa alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin useita omistamiaan kiinteistöjä.

Sähköisen ilmoittautumisen käytännöt

Yrittäjä, yritykset ja metsänomistajat voivat osallistua KMY:n kautta PEFC-sertifiointiin nyt myös sähköisesti. Sähköistä ilmoittautumista varten ilmoittautuja tarvitsee voimassa olevan sähköpostiosoitteen. Samalla voi ilmoittautua mukaan sekä metsänomistajana että yrittäjänä. Maksu määräytyy osallistumisen mukaan.

Sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittautuja maksaa osallistumismaksun. Osallistuminen astuu voimaan, kun lasku on maksettu. Ilmoittautuneet saavat sähköpostiin vahvistuksen osallistumisesta PEFC-sertifiointiin.

KMY suosittelee ilmoittautumaan ensisijaisesti sähköisesti, sillä se lyhentää käsittelyaikaa. Mahdollisuutena on yhä ilmoittautua PEFC-sertifiointiin paperisilla lomakkeilla, jotka löytyvät KMY:n kotisivuilta. Paperisten lomakkeiden käsittelyaika on kahdesta kolmeen viikkoa.

KMY:n sähköisen ilmoittautumisen palvelu löytyy osoitteesta https://www.kmyrekisteri.fi/#/ilmoittautuminen.