Auditoijat valittu – ensimmäiset auditoinnit aikaisintaan elokuussa

Alueellista PEFC-ryhmäsertifiointia toteutetaan nykyisin viidellä maantieteellisellä alueella. Alueet ovat eteläinen, läntinen, kaakkoinen, itäinen ja pohjoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue. 

Aluejako perustuu maakuntajakoon, ja uudet alueet noudattelevat Suomen metsäkeskuksen palvelualuejakoa. Maakuntajaosta poiketen Kemiönsaari sekä Parainen ovat osa eteläistä PEFC-ryhmäsertifiointialuetta. Kuntien ja maakuntien jakautuminen PEFC-ryhmäsertifiointialueisiin löytyy KMY:n kotisivuilta (http://www.kestavametsa.fi/alueellinen-ryhmasertifiointi).

Alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin uusi aluejako toi mukanaan muutoksia auditoitaviin alueisiin. Kun vielä vuonna 2015 alueellisessa PEFC-ryhmäsertifioinnissa tarkasteltiin 13 aluetta, niin tänä vuonna auditoitavia alueita on enää viisi. 

KMY kilpailutti keväällä metsäauditointeja tekevät sertifiointiyritykset. KMY:n hallitus valitsi eteläiselle, läntiselle, itäiselle ja pohjoiselle PEFC-ryhmäsertifiointialueelle auditointeja tekemään Inspecta Sertifiointi Oy:n. Kaakkoiselle PEFC-ryhmäsertifiointialueelle valittiin DNV Business Assurance Finland Oy Ab.

KMY käy parhaillaan keskusteluja auditointien ajankohdista. Auditoinnit alkavat aikaisintaan elokuussa. Auditointien ajankohdista tiedotetaan KMY:n kotisivuilla.