Auditoinnit alkavat pohjoisesta

Alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin auditoinnit toteutetaan viidellä PEFC-ryhmäsertifiointialueella. Auditoinneissa ulkopuolinen tarkastaja käy läpi maastokohteissa sekä toimistoissa PEFC-vaatimusten noudattamista. 

Inspecta sertifiointi Oy tarkastaa eteläisen, läntisen, itäisen ja pohjoisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen toimintaa. Kaakkoisella PEFC-ryhmäsertifiointialueella tarkastukset tekee DNV Business Assurance Finland Oy Ab.

Auditoinnit käynnistyvät viikolla 34 pohjoisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen osalta. Tarkastukset jatkuvat pohjoisessa viikolla 35.

Läntisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen auditoinnit ovat viikoilla 36 ja 37, kaakkoisen viikolla 38, eteläisen viikoilla 41 ja 42 ja itäisen viikoilla 43 ja 45.