Sertifikaattinumerot muuttuivat

Alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin eteläisen, läntisen, itäisen ja pohjoisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen sertifikaattinumerot ovat muuttuneet. Sertifikaatit siirrettiin DNV:ltä Inspectalle. Kaakkoisen alueen sertifikaattinumero pysyi ennallaan.

Sertifikaatteihin viitatessa on jatkossa käytettävä uusia sertifikaattinumeroita (suluissa alueen sertifiointiyritys):

Eteläisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen sertifikaattinumero 9527-01 (Inspecta Sertifiointi Oy)

Läntisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen sertifikaattinumero 9529-01 (Inspecta Sertifiointi Oy)

Kaakkoisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen sertifikaattinumero 85321-2010-AE-FIN-FINAS (DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab)

Itäisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen sertifikaattinumero 9528-01 (Inspecta Sertifiointi Oy)

Pohjoisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen sertifikaattinumero 9530-01 (Inspecta Sertifiointi Oy)

Sertifikaatit löytyvät osoitteesta http://www.kestavametsa.fi/alueellinen-ryhmasertifiointi.