Uhanalaisten lajien tunnetut elinpaikat turvataan

PEFC-metsäsertifioinnilla turvataan uhanalaisten lajien tunnetut elinpaikat metsätalouden toimenpiteissä (kriteeri 12).

Metsä- ja ympäristöalan toimijat ovat yhdessä sopineet toimintamallista, jolla otetaan huomioon uhanalaiset lajit.

Toimintamallin tavoitteet

Vuonna 2010 Uhanalaisten lajien turvaaminen metsätaloudessa -hankkeessa valmistetiin metsäammattilaisille ja opiskelijoille suunnattu toimintamalli uhanalaisten lajien huomioimisesta metsätalouden toimenpiteissä. Hankkeen toteutuksesta vastasivat Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio (nyk. Tapio) sekä Suomen ympäristökeskus (SYKE).

Toimintamallin tavoitteena on luoda metsätaloudelle, ympäristöhallinnolle ja metsänomistajille yhteiset pelisäännöt uhanalaisten lajien esiintymätietoaineiston käyttötapoihin ja tiedonsiirtoon. Toimintamalli sisältää ohjeita ja suosituksia aineiston siirtoon ja yhteisiin menettelytapoihin.

Uhanalaisten lajien esiintymispaikkatietoja ylläpidetään ympäristöhallinnon Hertta-tietojärjestelmän Eliölajit-osassa. Järjestelmässä on tietoja valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaisista sekä silmälläpidettävistä eläin- ja kasvilajeista, erityisesti suojeltavista lajeista, luonto- ja lintudirektiivien lajeista sekä eräistä muista ympäristöhallinnossa seurattavista lajeista.

Toimintamalli KMY:n kotisivuilla

Vuonna 2010 valmistunut toimintamalli sisälsi linkkejä sivuille, jotka eivät ole enää käytössä.

Toimintamalli päivitettiin tammikuussa 2017 ja se löytyy KMY:n kotisivuilta osoitteesta kestavametsa.fi/pefc-sertifiointi/standardit/.