Metsätyötä koskevissa hankinnoissa noudatetaan hyviä käytäntöjä

PEFC-metsäsertifioinnissa vaaditaan, että metsäpalveluiden hankinnoissa noudatetaan hyviä käytäntöjä (PEFC FI 1002:2014, kriteeri 24).

Hyviä hankintakäytäntöjä ovat verojen sekä sosiaaliturva- ja työeläkemaksujen maksaminen, työ- ja sosiaalilainsäädännön, työehtosopimusten ja ulkomaalaisen työvoiman käyttöä koskevan lainsäädännön noudattaminen.

Tilaajan selvitykset

Tilaajalta on löydyttävä asiakirjat tilaajavastuulain mukaisten selvitysten tekemisestä. Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset tarkastetaan vähintään vuosittain ja aina ennen sopimuksen tekemistä.

PEFC-sertifioinnin vaatimia selvityksiä ovat

  • yrityksen merkintä ennakkoperintärekisteriin
  • yrityksen merkintä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
  • kaupparekisteriote
  • todistus verojen maksamisesta, verovelkatodistus tai verovelkaa koskevan maksusuunnitelman selvitys
  • selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai muista keskeisistä työehdoista

Hyvät käytännöt

Urakanantajalla tulee olla kirjallisesti kuvattuna hankintamenettely, jota hankinnoissa noudatetaan. Menettelystä on kerrottava etukäteen neuvotteluun tai tarjouskilpailuun osallistuville.

Tilaajan on varauduttava palveluiden hankinnassa palveluntuottajan mahdolliseen vaihtumiseen riittävän pitkällä siirtymäajalla.

Tilaajavastuulain raja-arvon (9 500 €) ylittävät sopimukset täytyy tehdä kirjallisina. Sopimukset on myös arkistoitava. Urakanantajalla on oltava luettelo alihankkijoista, joilta hän on ostanut kahden viimeisen vuoden aikana metsätalouden palveluita.

Tuotantokatkoksista ja -rajoituksista on ilmoitettava alihankkijoille riittävän aikaisin ennen urakan alkamista.

Sopimusehdot

Alihankinta- tai vuokrasopimuksiin on sisällytettävä koko alihankintaketjussa alla mainitut ehdot:

I. Sopimukseen on kirjattava tilattuun työhön tai tehtävään lain mukaan
sovellettava työehtosopimus tai työehtosopimukset.

II. Sopimussuhteen aikana alihankkijalla tai vuokrayrityksellä on
tilaajan pyytäessä velvollisuus esittää tilaajalle tilaajavastuulain
mukainen selvitys velvoitteiden hoitamisesta.

III. Sopimukseen on kirjattava oikeus irtisanoa tai purkaa sopimus, jos
toinen sopimuspuoli ei anna asianmukaista selvitystä velvoitteiden
täyttämisestä tai on selvityksen mukaan jättänyt olennaisia
velvoitteita hoitamatta eikä ole niitä viipymättä korjannut.

LUE LISÄÄ
PEFC-metsäsertifioinnin kriteerit
Tilaajavastuulaki