Tarkista yrittäjien PEFC-sitoutuminen

PEFC-sertifiointiin osallistuvien yritysten täytyy tarkistaa käyttämiensä yrittäjien sitoutuminen sertifiointiin vuosittain ja aina ennen sopimusten tekemistä.

Yrittäjille sertifiointia tarjoavat muun muassa Kestävän Metsätalouden Yhdistys ja metsätalouden yrittäjäjärjestöt.

Sertifioiduissa metsissä työskentelevät PEFC-sertifiointiin sitoutuneet

PEFC-sertifiointiin osallistuvien organisaatioiden on sitouduttava hankkimaan sertifioiduissa metsissä käytettävät palvelut yrityksiltä ja yrittäjiltä, jotka ovat sitoutuneet PEFC-sertifiointiin (standardi PEFC FI 1001:2014).

Palvelun tilaajan on varmistettava, että yritys tai urakoitsija on sitoutunut sertifiointiin ennen sopimuksen tekoa.

Sertifikaatin hakijalla ja ryhmäsertifiointiin osallistuvilla organisaatiolla ei ole velvoitetta hankkia palveluita sertifiointiin sitoutuneilta yrityksiltä, jos tilauksen laajuus ei edellytä tilaajavastuulain mukaista selvitystä.

PEFC-sertifioiduissa metsissä työskentelevät ovat sitoutuneet sertifiointiin ja sen vaatimuksiin. Kuva: Jukka Hujala

Tarkistuksen apuna yrittäjärekisteri

PEFC-sertifiointiin sitoutuneiden yrittäjien tarkistamiseen voi hyödyntää PEFC Suomen yrittäjärekisteriä. Tietohaku kannattaa ensisijaisesti tehdä yrityksen tai yrittäjän y-tunnusta käyttäen.

Palvelusta saa tulostettua yritysten ja yrittäjien PEFC-osallistumistodistuksen.

PEFC-yrittäjärekisteri löytyy osoitteesta pefc.fi/sertifiointi/yrittajarekisteri/.