Kestävän Metsätalouden Yhdistys tekee työtä metsäympäristön hyväksi

Suomen talousmetsien kestävyyden todentamisessa PEFC-sertifioinnilla on suuri merkitys. PEFC-vaatimukset määrittävät Suomen metsäympäristön tilan, ja sertifikaatti on metsien monimuotoisuuden säilyttämisen tärkein työväline.

Alueellinen PEFC-ryhmäsertifiointi on tehokas tapa turvata metsäluonnon monimuotoisuus ja ylläpitää metsätalouden sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä. Alueellisessa PEFC-ryhmäsertifioinnissa ovat mukana alueen yksityiset metsänomistajat, yritykset ja yhteisöt. Sertifiointi on siis yhteistyötä monien eri tahojen kesken, ja siinä tarvitaan hyvää yhteishenkeä. Alueellisessa PEFC-ryhmäsertifioinnissa tiedonkulku sertifiointiin sitoutuneiden toimijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa on avainasemassa.

Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry on toiminut nyt kaksi ja puoli vuotta. Yhdistys toimii kaikkien viiden sertifiointialueen hallinnoijana, mikä mahdollistaa yhtenäisten, hyvien käytäntöjen jalkauttamisen koko Suomeen. KMY edellyttää sertifiointiin sitoutuneita noudattamaan PEFC-standardeja ja tekee vuosittain tähän liittyen viestintää ja tiedonkeruuta. KMY vastaa vuosittain tehtävien metsien auditointien, eli ulkopuolisten tarkastusten, järjestämisestä ja muista sertifikaatin haltijalle kuuluvista tehtävistä.

 

KMY vastaa vuosittaisten ulkopuolisten tarkastusten järjestämisestä.
Kuva: Aija Tapio

Uudet, vuonna 2016 käyttöön otetut PEFC-vaatimukset mahdollistavat metsänomistajille vapauden valita mitkä kiinteistöt hän tuo PEFC-sertifioinnin piiriin. Kiinteistöjen tarkastusta varten KMY tarjoaa palvelun, josta voi tarkistaa kuuluuko metsänomistajan tila mukaan sertifiointiin. Tämä on tarpeellinen työkalu sekä metsissä toimiville yrityksille ja yhteisöille, että työjälkeä tarkastaville auditoijille.

 

Kirjoittaja:

Anu Islander
KMY:n hallituksen puheenjohtaja
Metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry