Mikä ihmeen sertifiointitoimikunta?

Alueellisessa PEFC-ryhmäsertifioinnissa Suomi on jaettu viiteen alueeseen. Jokaisella alueella toimii metsäsertifiointitoimikunta. Siinä ovat edustettuina metsänomistajat, metsänhoitoyhdistykset, puuta ostavat firmat, yrittäjät, metsätoimihenkilöt ja -työntekijät sekä Suomen metsäkeskus. Edellä mainittujen lisäksi mukana on myös asiantuntijajäseniä. Kokoonpano on siis monipuolinen. Läntisellä alueella – Pirkanmaalla jo pitkään – on ollut onni saada myös ELY-keskuksen edustaja asiantuntijajäseneksi joukkoonsa. Tämän ansiosta moni asia on selvinnyt heti kokouksissa, eikä ole tarvittu moninaisia sähköposti- tai puhelinkeskusteluja.

Vaikka metsäsertifiointitoimikunta sanana kuulostaa mitä ikävystyttävimmältä elimeltä, on meillä läntisellä alueella välillä ihan hauskaakin. Puheet eivät aina ole niin kuolemanvakavia ja voisi sanoa, että ilmapiiri on leppoisa. Leppoisuutta ja yhteen hiileen puhaltamista toimikunnassa tarvitaankin, sillä se tekee päätöksensä konsensusperiaatteella, ei äänestäen.

Toimikunta kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa. Nykyisin on pyritty uuden tekniikan avulla suomaan jäsenille mahdollisuus osallistua kokouksiin etäyhteydellä. Vuosien varrella toimikunta on myös tehnyt maastoretkiä lähinnä luontokohteisiin.

Metsäsertifiointitoimikunta edistää sertifioinnin vaatimusten toteutumista alueensa metsätaloudessa, ryhmässä mukana olevien metsänomistajien metsissä ja organisaatioiden toiminnassa. Se käsittelee vuosittaisten sertifiointitarkastusten tulokset ja laatii korjaavien toimenpiteiden suunnitelmat yhdessä toimijoiden kanssa.

Toimikunnan jäsenillä on velvollisuus tuoda esille tietoonsa tulleet mahdolliset rikkomukset. Toimikunta käsittelee ne ja muut tehdyt kantelut ja ilmoitukset, joissa epäillään toimitun sertifioinnin vaatimusten vastaisesti. Toimikunnassa käsitellyt asiat ovat luottamuksellisia.

Jos jollain toimijalla todetaan kriteerien vastaista toimintaa, asia selvitetään. Toimikunta käsittelee ja antaa kirjallisen huomautuksen tarvittaessa. Ellei moitteen saanut paranna tapojaan, voi erota sertifiointiryhmästä. Toimikunta voi myös irtisanoa toimijan tai metsänomistajan ryhmästä ja sulkea PEFC-sertifioinnin ulkopuolelle. Olen seurannut PEFC-sertifioinnin toteuttamista sen alkumetreiltä asti – välillä toimikunnan puheenjohtajana, välillä puheenjohtajan varajäsenenä. En tiedä Länsi-Suomesta yhtään tapausta, jossa toimikunta olisi joutunut erottamaan metsänomistajan tai toimijan. Asiat on saatu oikealle tolalle monilla puhelinkeskusteluilla, kirjeillä ja sähköposteilla.

Alueellisten metsäsertifiointitoimikuntien kokoonpanot ja malliohjesääntö löytyvät Kestävän Metsätalouden Yhdistyksen sivulta.

 

Kirjoittaja:

Heli Mutkala
Läntisen alueen metsäsertifiointitoimikunnan puheenjohtaja