Lännen tarkastuksista hyvä tulos – kulotus murheena

Läntisen alueen PEFC-sertifioinnin tarkastuksista saatiin ennätyksellisen hyvä tulos. Esiin tuli vain kolme kriteeriä, joissa ei täytetty PEFC-vaatimuksia.

Kulotusten määrä oli edelleen liian pieni ja siitä saatiinkin vakava poikkeama. Luonnonhoidollisia kulotuksia ja yli viiden hehtaarin metsäpaloja oli alueella vuonna 2016 yhteensä kahdeksan kappaletta, kun niitä olisi tarvittu vähintään 11.

Tarkastuksiin osui myös muinaismuistokohteita, jotka olivat säilyneet hyvin. Kuva: Aija Tapio

Luontolaadun tarkastuksissa oli havaittu kohteita, joissa ei ollut riittäviä suojakaistoja ja näin ollen vesiensuojelun kriteeriä ei täytetty. Maastotarkastuksessa yhdellä metsäkoneenkuljettajalla ei ollut kirjallista työsopimusta, joten työnantajavelvoitteet eivät täyttyneet.

Tarkastuksia maastossa ja toimistoissa

Läntisen Suomen metsätalouden PEFC:n kriteerienmukaisuutta tarkastettiin syyskuussa. Ulkopuolisena auditoijana toimi Inspecta Oy. Tarkastukset kestivät noin kaksi viikkoa. Läntiseen alueeseen kuuluu Etelä- ja Keski-Pohjanmaa, Pirkanmaa, Satakunta ja Varsinais-Suomi.

Maastossa jututetaan konekuskeja ja selvitetään PEFC-vaatimusten täyttymistä. Kuva: Aija Tapio

Toimijakohtaisissa tarkastuksissa peilataan sertifioinnin vaatimusten toteutumista käytännön toiminnassa. Tarkastuspäivien aikana käydään tarkistamassa useita maastokohteita. Vaatimuksia tarkastellaan myös toimistoissa, jossa tutkitaan muun muassa työmaakohteiden karttoja sekä työsopimusasioita.

 

Lisätietoja:

Aija Tapio, sertifiointiasiamies, aija.tapio(at)kestavametsa.fi

Heli Mutkala, puheenjohtaja, läntinen metsäsertifiointitoimikunta, heli.mutkala(at)mtk.fi