Sertifioitua riistaa

PEFC-sertifiointi suosii metsänhoitoa, jolla turvataan riistaeläinten elinoloja. Riistan huomioon ottaminen metsänkäsittelyssä parantaa metsien monimuotoisuutta. Riistan ohella myös monet muut metsälajit saavat paremman elinympäristön.

Monen metsänomistajan silmät ovat avautuneet metsien monimuotoisuudelle juuri riistan ansiosta. Kun riistametsän harvennushakkuussa pyritään suojaa ja ravintoa tarjoaviin sekametsiin, syntyy metsään rikkautta silmälle ja luonnolle. Mustikka kukoistaa ja siitä saavat myös metsäkanalinnut osansa.

Metsäkanalinnut nautiskelevat mustikalla. Erityisen tärkeitä mustikkaesiintymät ovat poikueille, jotka saavat muistikoista ravinnon lisäksi suojaa. Kuva: Jukka Hujala

Riistametsänhoidon tueksi on laadittu metsä- ja riista-ammattilaisten yhdessä tekemät työohjeet. Käytännön vinkit riistapainotukseen on tehty ajatuksella. Niiden noudattaminen ei edes pienennä metsätuloja. Ohjeet löytyvät esimerkiksi riistakeskuksen nettisivuilta.

Mieti hetki suon ja kankaan rajamailla

Metsäkanalinnut viihtyvät hyvin metsän ja suon kerroksellisilla vaihettumisvyöhykkeillä. Niiden hoidossa tavoitteena on peitteisyyden säilyminen. Metsätaloudellisesti tuottamattomat ojitusalueet voivat sopia erinomaisesti riistasoiksi.

Riistametsänhoito edistää luonnon monimuotoisuutta, maisemaa ja metsien virkistyskäyttöä. Tuottavassa ja hyvinvoivassa metsässä viihtyvät sekä riista että ihmiset. Monimuotoinen sekametsä on myös varautumista tulevaisuuden haasteisiin: ilmastonmuutokseen, metsätuhoihin ja jopa puunhinnan muutoksiin.

 

Linkkejä: Riistakeskus

 

Kirjoittanut

Jukka Hujala, sertifiointitoimikunnan puheenjohtaja, jukka.hujala(at)mtk.fi