Säästö- ja lahopuulla monimuotoisuutta talousmetsiin

Lahopuun määrän lisääminen talousmetsissä kannattaa. Kustannustehokkaasti toteutettuna säästöpuiden jättäminen ja olemassa olevan lahopuun säästäminen metsänhoitotoimenpiteiden yhteydessä on mitä mainioin keino lisätä luonnon monimuotoisuutta. Lahon ja kuolleen puun tiedetään olevan elinehto yli 4000 metsälajille: kolopesijät, jäkälät, käävät ja hyönteiset kiittävät, kun lahopuujatkumo on metsissä turvattu. Valtakunnan metsien inventoinnin tulosten perusteella Etelä-Suomessa suunta lahopuun määrän osalta on oikea eli kasvava, mutta koko maan tasolla töitä on vielä tehtävänä.

Alueellinen PEFC-ryhmäsertifiointi on merkittävässä asemassa säästö- ja lahopuumäärän turvaamisessa Suomessa. PEFC-sertifioinnin kriteerejä noudattamalla säästöpuut tulevat huomioiduiksi metsien käsittelyn yhteydessä. Konsulttiyhtiö Gaian taannoisen raportin mukaan Suomen metsiin on jäänyt sertifioinnin myötä vuosittain 500 000 kuutiometriä säästö- ja lahopuuta. Oleellista on kuitenkin lopulta se, mitä säästöpuille tapahtuu koneiden poistuttua metsästä. Nimensä mukaisesti säästöpuut täytyy säästää jatkossakin ja antaa niiden lopulta lahota paikoilleen.

Metsäteollisuuden Lisää lahopuuta talousmetsiin -toimintaohjelman myötä Metsäteollisuus ry:n puuta hankkivat jäsenyritykset ovat sitoutuneet ottamaan puukauppojen yhteydessä lahopuuasian esille metsänomistajan kanssa. Lisäksi jäsenyrityksemme ovat järjestäneet aiheeseen liittyvää koulutusta omalle henkilökunnalleen ja urakoitsijoilleen. Kulttuurinmuutos ei tapahdu hetkessä, mutta metsäalan laaja-alainen sitoutuminen johtaa lopulta lahopuun määrän lisääntymiseen koko valtakunnan tasolla.

 

Teksti ja kuva

Jim Antturi, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry, jim.antturi(at)forestindustries.fi