Yrittäjien PEFC-sitoutuminen on tarkastettava vuosittain

KMY muistuttaa, että PEFC-sertifiointiin osallistuvien yritysten täytyy tarkistaa käyttämiensä yrittäjien sitoutuminen sertifiointiin vuosittain ja aina ennen sopimusten tekemistä.

Vuonna 2017 vuositarkastuksissa ilmeni yrittäjiä, jotka työskentelivät PEFC-metsissä, mutta eivät olleet sitoutuneet PEFC-sertifiointiin. Tämän vuoden tarkastuksissa asiaan tullaan kiinnittämään erityistä huomiota.

Yrittäjille sertifiointia tarjoavat muun muassa Kestävän Metsätalouden Yhdistys ja metsätalouden yrittäjäjärjestöt.

Sertifioiduissa metsissä työskentelee vain PEFC-sertifiointiin sitoutuneita yrittäjiä

PEFC-sertifiointiin osallistuvien organisaatioiden on sitouduttava hankkimaan sertifioiduissa metsissä käytettävät palvelut PEFC-sertifiointiin sitoutuneilta yrityksiltä ja yrittäjiltä.

PEFC-sertifioiduissa metsissä työskentelevien yrittäjien tulee olla sitoutuneita sertifiointiin. Kuva: Aija Tapio

Palvelun tilaajan on varmistettava, että yritys tai urakoitsija on sitoutunut sertifiointiin ennen sopimuksen tekoa.

Sertifikaatin hakijalla ja ryhmäsertifiointiin osallistuvilla organisaatioilla ei ole velvoitetta hankkia palveluita sertifiointiin sitoutuneilta yrityksiltä, jos tilauksen laajuus ei edellytä tilaajavastuulain mukaista selvitystä.

Tarkista yrittäjien sitoutuminen yrittäjärekisteristä

PEFC-sertifiointiin sitoutuneiden yrittäjien tarkistamiseen voi hyödyntää PEFC-yrittäjärekisteriä. Tietohaku kannattaa ensisijaisesti tehdä yrityksen tai yrittäjän y-tunnusta käyttäen.

Palvelusta saa tulostettua yritysten ja yrittäjien PEFC-osallistumistodistuksen.

Yrittäjärekisteri löytyy osoitteesta www.pefcrekisteri.fi.