Auditoinnit käynnistyivät jälleen kaakkoiselta PEFC-alueelta

Vuoden 2018 vuositarkastukset alkoivat 21.5. kaakkoisella PEFC-alueella, jossa auditoijat kiertelivät tarkastamassa PEFC-sertifiointiin sitoutuneita metsätoimijoita.

Ulkoinen arviointiyritys on kaakkoisella alueella DNV GL. Auditointien aikana neljä arvioijaa kiersi alueen sertifiointiin sitoutuneita yrityksiä ja teki havaintoja vaatimusten noudattamisesta. Arvioinnin yhteenveto ja tulokset saadaan juhannukseen mennessä.

Auditoinnit jatkuvat vielä ennen kesälomakautta itäisellä PEFC-alueella. Kolme muuta aluetta arvioidaan elo-syyskuussa.

Ulkoinen arvioija Janne Levula jututti metsuri Maunu Pekurista Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon istutustyömaalla Mikkelissä metsäsertifioinnin tarkastusten yhteydessä. Kuva: Jukka Hujala

 

Kuusikon harvennus oli onnistunut hyvin vahvan lumipeitteen ja hyvän havutuksen ansiosta. Korjuuvaurioita ei ilmennyt. Kuva: Jukka Hujala
Hakkuukohteelle oli jätetty runsaasti pystylahopuuta sekä hienosti rajattu säästöpuuryhmä, joka oli jätetty käsittelyn ulkopuolelle. Kuva: Aija Tapio
Christian Hornborg DNV:ltä tutkii harvennuksen työnjälkeä. Kuva: Aija Tapio