Mistä koostuu metsäsertifioinnin arvioijan työ?

Kiwa Inspectan metsäsertifioinnin pääarvioijat ovat Timo Soininen ja Olli Eeronheimo. Arvioijina ovat lisäksi Klaus Yrjönen ja Risto Ranta.

Olen Kiwan porukan nuorimmaisin, Timo Soininen (MMM Joensuusta 1992), jonka päätyönä on arvioida sitä, täyttävätkö paperi-, sellu-, metsä- ja mekaanisen teollisuuden sekä kirjapainojen sertifioidut johtamisjärjestelmät (esim. laatu, ympäristö, turvallisuus) kyseisten standardien vaatimukset ja toimiiko yritys kuvailemansa mukaisesti.

Toinen suuri arviointikokonaisuuteni ovat puun alkuperän kansainväliset standardit (PEFC ja FSC). Alkuperän hallinnan standardit määrittävät, miten hallitaan sertifioidun metsäperäisen raaka-aineen kulku metsästä loppukäyttäjille. Sertifioiduissa yrityksissä arvioidaan alkuperän, toimittajien ja sertifiointitiedon tunnistamista prosessin eri vaiheissa, sertifioidun puumäärän laskentaa tuotannossa ja myynnissä sekä alkuperäjärjestelmien muita vaatimuksia.

Kolmantena arvioitavana kokonaisuutenani ovat PEFC-metsäsertifiointi Suomessa ja Venäjällä.

Metsäarviointien valmistelua

Arviointien ajankohta suunnitellaan yhdessä sertifikaatin haltijan ja toimijoiden kanssa. Metsäarvioinnit ovat kestoltaan noin 10 päivää kullakin PEFC-alueella, ja ne tehdään yhden tai kahden viikon aikana. Metsäarvioinnit tehdään kerran vuodessa ja niissä todennetaan miten mukana olevat yritykset ja metsänomistaja toimivat sertifioinnin kannalta. Metsätalouden arvioinneista laaditaan päiväohjelmat, mutta toimintaan liittyvää ennakkoaineistoa ei juurikaan pyydetä.

PEFC-metsäsertifioinnin arvioinnit tehdään suomalaisen puun lähtöpisteellä talousmetsissä. PEFC-puun alkuperän arvioinneissa pääsen seuraamaan PEFC-puun ja siitä valmistettujen todella erilaisten tuotteiden kulkua yrityksen kautta kuluttajille ja maailmalle. Asiakkaille suomalaisten tuotteiden PEFC-sertifiointi kertoo, että tuote ja sen metsäperäinen raaka-aine täyttävät PEFC-järjestelmän mukaiset metsänhoidon, kestävyyden ja vastuullisuuden vaatimukset.

Tavanomainen metsäarviointipäivä

Metsäarvioinnit aloitetaan aikaisin aamulla, ja päivän aikana haastattelen arvioitavan yrityksen työntekijöitä ja toimihenkilöitä, käyn heidän järjestelmäänsä läpi ja tutustun heidän dokumentteihinsa. Myös metsäarviointi on luottamuksellista toimintaa. Päivän aikana arvioija saa paljon tietoa, mutta tiedot jäävät vain hänen käyttöönsä.

Metsäsertifioinnin arvioinneissa mennään joka päivä tietenkin myös metsään arvioimaan käynnissä olevia tai valmiita työmaita. Metsäkohteilla on mukana arvioitavan organisaation henkilöstöä, ja tavallisesti kohteella on töissä metsäkoneyrittäjiä, metsätalousyrittäjiä tai metsureita, joita haastatellaan PEFC-vaatimusten noudattamisesta. Nämä käynnissä olevat työmaat kiinnostavat yleisen työohjeistuksen, työturvallisuuden ja työntekijöiden osaamisen sekä pätevyyden takia. Maastokohteilla arvioidaan aina työn jälkeä ja PEFC-vaatimusten toteutumista. Muistinsa tueksi arvioija tekee kohteilla muistiinpanoja, pyytää kohteiden leimikkoasiapapereita ja työohjeita sekä ottaa valokuvia.

Arviointipäivän aikana jututetaan myös metsäkoneyrittäjiä. Kuva: Jukka Hujala

Raportointi ja jälkityöt

Arviointipäivän lopuksi teen lyhyen yhteenvedon, jossa käyn läpi arvioinnin aikana tulleita alustavia havaintoja arvioitavan yrityksen kanssa. Teen jälkikäteen varsinaisen metsäsertifioinnin koosteraportin kaikkien alueella arvioitujen yritysten käynneistä, ja raporttiin liitetään myös sisäisen laadunseurannan ja sidosryhmien lausuntojen tuloksia. Raporttia ja arvioinnin tuloksia käsitellään metsäarvioinnin loppukokouksessa metsäsertifiointitoimikunnan kanssa. Jos arvioinnin aikana tulee esille, että metsästandardeja ei aivan noudateta, kirjataan niistä tavallisesti poikkeama, joka on korjattava määräaikaan mennessä.

Metsäsertifioinnin tarkoitus on standardin mukaisen toiminnan tason varmistaminen PEFC-metsissä ja metsäorganisaatioissa. Hyvä metsäsertifiointi pyrkii myös jatkuvaan toiminnan parantamiseen.

 

Kirjoittanut

Timo Soininen, pääarvioija, Kiwa Inspecta, timo.soininen(at)inspecta.com