Säästöpuuryhmä paloi Kaavilla

Viime perjantaina 8.6. metsänhoitoyhdistys Savotta toteutti säästöpuuryhmän polton Kaavilla.

Säästöpuuryhmää oli valmisteltu polttoa varten. Kuva: Jukka Hujala

Polttoa oli valmisteltu jo etukäteen, kun kaivuri teki maanmuokkauksen yhteydessä säästöpuuryhmän viereen vesikuopan ja kaivoi säästöpuuryhmän ympäriltä kivennäismaan paljaaksi.

Vesipumppu tuotiin paikalle. Kuva: Jukka Hujala

Polttoon osallistui viisi metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilöä. Maanmuokkaaja oli työmaan toisella laidalla työskentelemässä, joten tarvittaessa hänet olisi saatu apuun.

Säästöpuuryhmän palaminen kesti noin viisi tuntia, sillä edellisen päivän sateen vuoksi säästöpuuryhmä ei syttynyt kunnolla palamaan. Lisäksi kohteen hakkuutähde oli melko tuoretta, mikä hidasti syttymistä.

Säästöpuuryhmä saatiin palamaan, vaikka edellisenä päivänä olikin satanut. Kuva: Jukka Hujala

Kulotus onnistui kuitenkin hienosti, eikä tuli pyrkinyt karkaamaan säästöpuuryhmän ulkopuolelle. Sammutustyöt saatiin tehtyä ajallaan, ja jälkivartioinnista huolehti metsuri.

Poltto onnistui, ja palo saatiin pidettyä aisoissa. Kuva: Jukka Hujala

Luonnonhoidollisia polttoja ja kulotuksia seurataan toimikunnissa

Luonnonhoidolliset poltot ja kulotukset edistävät luonnon monimuotoisuutta ja tarjoavat elinympäristön palolajeille. Jokaisella PEFC-alueella on tehtävä vuosittain useita luonnonhoidollisia polttoja ja kulotuksia. Viime vuonna auditoijat kirjasivat neljälle alueelle poikkeaman kriteeristä, sillä alueelliset kulotustavoitteet eivät täyttyneet.

Metsäsertifiointitoimikunnat ovat laatineet kulotussuunnitelmia, joiden toteutumista seurataan pitkin vuotta. Näin alueen vastuutahot kulotukseen on määrätty jo etukäteen, ja suunnitelmat poltoista ovat olemassa. Kulotuksia ja säästöpuuryhmän polttoja toteuttavat muun muassa metsäteollisuusyritykset, suuret metsänomistajat ja metsänhoitoyhdistykset.