Elokuussa webinaarikoulutusta PEFC-metsävaatimusten sisällöstä

Alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin auditoinneissa käydään vuosittain sertifiointiyritysten ja metsäorganisaatioiden edustajien välillä keskustelua PEFC-kriteerien toteutumisesta metsätalouden toimenpiteissä. Osassa kriteereitä toiminnan taso on poikennut PEFC-vaatimuksissa edellytetystä. Kyseessä ovat kriteerit, joita koskien tänä keväänä toteutetussa metsätoimihenkilöille suunnatussa PEFC-kyselyssä toivottiin sisältöjen kertaamista ja käytäntöön soveltamista.

Kestävän Metsätalouden Yhdistys (KMY) ja PEFC Suomi järjestävät koulutustilaisuuksien sarjan, jossa tarkastellaan PEFC:n ekologisia kriteereitä, vesistöaiheita ja sosiaalisia velvoitteita. Yhteistyökumppanina koulutuksen toteutuksessa toimii Tapio Oy.

Koulutus toteutetaan elokuussa kolmena verkkokoulutustilaisuutena. Koulutus on suunnattu varsinkin niille toimihenkilöille, jotka toteuttavat PEFC-vaatimuksia työssään tai muuten käyvät keskustelua vaatimusten sisällöstä esimerkiksi metsänomistajien kanssa.

Koulutustilaisuuksien ajankohdat ja aihepiirit

  • 21.8. klo 8.45–10.00 Luontokohteet, kulotus ja metsänkäyttöilmoitukset
  • 23.8. klo 8.45–10.00 Toiminta vesistöjen läheisyydessä
  • 28.8. klo 8.45–10.00 Työnantajavelvoitteet ja sertifiointiin sitoutuminen

Osallistujien enimmäismäärä kussakin tilaisuudessa on 40. Osallistuminen on maksuton. Webinaarit tallennetaan ja toimitetaan KMY:n kotisivulta ladattavaksi.

Ilmoittautuminen webinaareihin

Ilmoittaudu webinaareihin tästä.

Voit osallistua yhteen tai useampaan tilaisuuteen. Ilmoittautuneille toimitetaan osallistumisohjeet.

Voit ladata tilaisuuksien kutsun ja jakaa sitä eteenpäin organisaatiossasi.