PEFC-tieto saatavilla Kuutiosta

Tieto osallistumisesta alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin on nyt saatavilla myös sähköisessä puukauppapaikassa -Kuutiossa.

Metsänomistajan ladatessa tai päivittäessä metsäkiinteistöjään Kuutioon, tieto alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin kuulumisesta haetaan automaattisesti Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry:n (KMY) rekisteristä. Tämä tieto välittyy myös puunostajalle tarjouspyynnön kautta.

Sertifiointitieto on tärkeää puukaupassa, sillä PEFC-sertifiointi osoittaa metsäteollisuustuotteiden loppukäyttäjille, että metsiä hoidetaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävästi. Siksi on hyvä, että tieto sertifiointiin kuulumisesta näkyy metsävaratietojen yhteydessä tarjouspyynnössä.

Mikäli metsänomistaja haluaa erillisen todistuksen kiinteistön kuulumisesta alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin, sen saa edelleen tulostettua KMY:n kyselysovelluksesta.

Kuutioon lisättiin samalla myös muita ominaisuuksia. Tarjouspyynnön yhteydessä on myös mahdollista ilmoittaa halukkuutensa saada lisätietoa Metsäsäätiöstä tai osallistua metsäsäätiömaksuun.

 

Kuutio on metsänomistajille, puunostajille ja muille metsäalan toimijoille tarkoitettu avoin puukauppapaikka. Kuutio on metsänomistajalle maksuton. Lisätietoja: www.kuutio.fi