Kestävän Metsätalouden Yhdistys muuttaa aluejakoaan

Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry on päättänyt muuttaa alueellista PEFC-ryhmäsertifiointialuejakoaan. Jatkossa sertifikaatteja haetaan kolmelle alueelle. Nykyiset sertifikaatit ovat voimassa viidellä alueella siihen asti, kunnes uudet sertifikaatit myönnetään uusille alueille.

Läntiseen alueeseen kuuluvat Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pohjanmaa, Ahvenanmaa, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Satakunta, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Keski-Suomi. Itäiseen alueeseen kuuluvat Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo, Etelä-Karjala ja Kymenlaakso. Pohjoiseen alueeseen kuuluvat Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi.

Kestävien hakkuumäärien tarkastelu on tarkoituksenmukaista suurilla alueilla, koska puuta kuljetetaan yli maakunta- ja aluerajojen. Yhdistyksen toiminnan kannalta suurempien alueiden hallinta on tehokkaampaa ja myös alueellisten sertifiointitoimikuntien toiminta yhtenäistyy. Auditointeja tekevät sertifiointiyritykset kilpailutetaan alkuvuodesta, joten tarjoukset saadaan suoraan uusille alueille.

 

Uusi aluejako