Metsäsertifiointitoimikunnat muistuttavat taimikonhoidon tärkeydestä

Taimikonharvennus on investointi tulevaisuuteen. Se ei lisää metsikön puuntuotosta määrällisesti, mutta sen avulla saadaan ensiharvennuksessa järeämpää ja arvokkaampaa puuta. Taimikonhoidolla metsämaan tuotto saadaan suunnattua niihin puuyksilöihin, joista toivotaan tulevan tulevaisuuden arvopuita. Taimikonhoidon laistaminen johtaa alenevaan tuotto-odotukseen.

Taimikon harvennus kannattaa tehdä ajallaan, sillä toimenpiteen myöhästyessä siitä aiheutuvat kustannukset nousevat ja metsän kasvu kärsii. Tasainen taimikko, jossa puilla on riittävästi kasvutilaa, saavuttaa ensiharvennusvaiheen selvästi harventamatonta taimikkoa nopeammin.

 

Tukieuroja on tarjolla
Yksityismetsien taimikonhoitotöihin on saatavilla hyvin Kestävän Metsätalouden Rahoituslain mukaista tukea. Tukea saa varhaishoitoon, taimikonhoitoon ja nuoren metsän kunnostukseen. Tänä vuonna Kemera-varoja on käytetty nuoren metsän hoitoon jonkin verran enemmän kuin viime vuonna, mutta selvästi suurempiin hoitomääriin on varojen puolesta mahdollisuus.

Myös muilla metsänomistajilla on hyvän puukauppavuoden jälkeen oivat mahdollisuudet laittaa taimikoitaan kuntoon. PEFC-metsäsertifioinnissa taimikonhoidon tekeminen on mukana yhtenä taloudellisena kriteerinä. Aluetasolla seurataan taimikonhoidon toteutumista ja valitettavasti paikoitellen työmäärät ovat jääneet alle tavoitteen.