Ulkoiset auditoinnit alkoivat idästä

Vuoden 2019 ulkoiset auditoinnit alkoivat syyskuun puolessa välissä itäiseltä PEFC-alueelta, jossa ulkoiset arvioijat tarkastavat PEFC-metsäsertifiointiin sitoutuneita toimijoita. Tarkastettavat toimijat on valittu otannalla erilaisista sertifiointiin sitoutuneista tahoista: metsänomistajista, yrityksistä, sahoista, metsänhoitoyhdistyksistä ja alueyrittäjistä. Arvioinnin yhteenveto ja tulokset saadaan itäisellä alueella lokakuun lopulla.

Pohjoisen alueen auditoinnit ovat vuorossa syyskuun lopussa ja läntisen alueen auditoinnit puolestaan lokakuun puolella. Näiden arviointien tuloksia odotetaan marraskuussa.

Sertifiointiyritykset kilpailutettiin alkuvuodesta kolmelle alueelle. Ulkoinen arvioija on itäisellä ja läntisellä alueella Inspecta Sertifiointi Oy. Pohjoisella alueella ulkoinen arvioija on DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab.