Uusi itäinen alue – samat asiat esillä auditoinneissa

PEFC-ryhmäsertifioinnin itäisen alueen vuoden 2019 auditointiraportti luovutettiin metsäsertifiointitoimikunnalle marraskuun alussa. Kiwa Inspecta kirjasi lieviä poikkeamia yhteensä yhdeksän (9). Kolme poikkeamaa koski rekisterien ylläpitoa sekä käyttöä ja loput kuusi varsinaisia sertifioinnin vaatimuksia.

Mhy Kymenlaakson metsäasiantuntija Helena Koivisto esittelee leimikon rajausta ja säästöpuiden sijoittelua ulkoiselle arvioijalle Risto Rannalle (oik). Arvioinnissa mukana myös Kiwa Inspectan Olli Eeronheimo. Kuva: Jukka Hujala

Lieviä puutteita oli säästöpuiden jättämisessä, metsänkäyttöilmoitusten tekemisessä ja vesistöjen suojakaistoissa. Taimikonhoito jäi tavoitteesta, ja muutamassa tapauksessa hakkuu ulottui metsälakikohteelle. Yksi poikkeava havainto koski tapausta, jossa ojitusmätästyksen vesiensuojelua ei oltu toteutettu huolellisesti.

Kiwa Inspectan Klaus Yrjönen (vas.) arvioimassa hakkuutyömaata Kangasniemellä. Korjuusta vastasi Konehonka Oy:n Jarno Oksanen (kesk.) ja työmaan johdosta Mhy Kangasniemi-Pieksämäen metsäneuvoja Jukka Halttunen. Kuva: Jukka Hujala

Ryhmäsertifioinnin aluejakoa muutettiin vuoden 2019 alusta, ja ensimmäinen raportti arviointituloksista saatiin nyt itäiselle alueelle. ”Alue ja esimerkiksi hakkuiden määrä on lähes kaksinkertainen aiempaan verrattuna, joten arvioinnin tulosta voi pitää kohtuullisen hyvänä”, toteaa itäisen alueen metsäsertifiointitoimikunnan puheenjohtaja Jukka Hujala.

”Havaittuihin puutteisiin on jo tehty ja tullaan tekemään korjaavia toimenpiteitä. Uusi sertifikaatti saadaan näillä näkymin helmikuun aikana”, uskoo Hujala.

Itäisen alueen auditoinneista voit lukea myös metsänhoitoyhdistys Kymeenlaakson kotisivuilta sekä metsänhoitoyhdistys Kangasniemi-Pieksämäen lehdestä.

 

Lisätietoja:

Jukka Hujala, puheenjohtaja, itäinen metsäsertifiointitoimikunta, jukka.hujala(at)mtk.fi