Alueellisten metsäsertifiointitoimikuntien puheenjohtajat esittäytyvät

Alueellisten sertifiointitoimikuntien puheenjohtajina toimivat MTK:n kenttäpäälliköt, jotka sertifikaatin haltija, eli KMY:n hallitus on nimennyt tehtäviinsä. 1.2. toimikuntien puheenjohtajiin tuli muutoksia, kun  itäiselle, sekä läntiselle alueelle nimettiin uudet puheenjohtajat. Itäisellä PEFC-alueella toimikunnan puheenjohtajaksi Jukka Hujalan tilalle siirtyy Laura Harjunpää. Läntisellä PEFC-alueella toimikunnan puheenjohtajaksi Heli Mutkalan tilalle siirtyy Juho Ikonen. Pohjoisella PEFC-alueella toimikunnan puheenjohtajana jatkaa vankalla yhdeksän vuoden kokemuksella Markku Ekdahl.

Nimien takaa löytyvät puheenjohtajien tarkemmat esittelyt, sekä heidän mietteitään alueellisesta PEFC-ryhmäsertifioinnista.

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat toimivat KMY:n alueellisina eliminä ratkoen alueellisia PEFC-ryhmäsertifioinnin käytännön asioita. Toimikunnat muun muassa valmistelevat ulkoisia auditointeja, käsittelevät sertifioinnin vastaiset toimet, laativat sertifioinnin vastaisista toimista korjaavat toimenpiteet sekä viestivät alueillaan sertifioinnin vaatimuksista.

Sertifiointitoimikunnissa ovat edustettuina mm. metsänhoitoyhdistykset, Suomen metsäkeskus, suurimmat puuta ostavat organisaatiot sekä yrittäjien, toimihenkilöiden ja työntekijöiden organisaatiot. Toimikunnat saavat valita joukkoonsa myös muita jäseniä mm. asiantuntijajäseniä niin, että toimikunnan kokoonpano on riittävän kattava edustamaan tasapuolisesti kaikkia niitä tahoja, jotka osallistuvat sertifiointiin.