Toimikuntien puheenjohtajat esittäytyvät – Juho Ikonen

Juho Ikonen, läntinen metsäsertifiointitoimikunta

Kenttäpäällikkö/ Metsäasiantuntija, MTK Metsälinja

Taustaltain olen keskisuomalainen talonpoika, jonka elämä kuljetti aikanaan Itä-Suomen yliopistoon opiskelemaan metsätieteitä. Keväällä 2018 metsänhoitajaksi (MMM, metsäekonomia ja -politiikka) valmistumisen myötä hyppäsin UPM:n ympäristö- ja viestintävastuiden kautta Eduskuntaan Keskustan eduskuntaryhmän ryhmäkansliaan poliittisen avustajan tehtäviin. Syksyllä 2020 aloitin nykyisessä roolissani MTK metsälinjalla Lounais-Suomen kenttäpäällikkönä.

Työelämän intohimonani on ollut suomalaisen kestävän metsien hoidon ja käytön edistäminen sekä sen puolustaminen. Suomalaisessa metsätaloudessa PEFC-sertifikaatin näen vastuullisena kestävän metsien hoidon ja käytön tunnuksena, jonka me toimijat mahdollistamme. PEFC huomioi hyvin kestävyyden eri tasot ollen samalla tavoitteellinen ja käytännön toimissa saavutettavissa, niin nyt kuin tulevaisuudessa.

Metsänomistajalle PEFC ei ole pelkkä sertifikaattimerkki papereissa, se on lupaus meiltä toimijoilta kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesta metsien monitavoitteellisesta hoidosta ja käytöstä. Lupauksemme täyttämiseksi ja ylläpitämiseksi, vaatii se meiltä metsätoimijoilta oman osaamisen ylläpitämistä ja kehittämistä. Haasteensa luo uuden tiedon runsaus, digitalisaatiokehitys ja niiden jalkauttaminen osaksi jokapäiväistä käytäntöä monitavoitteellisessa metsäympäristössä.

PEFC -sertifikaatilla on vankka perusta suomalaisessa metsätaloudessa, ja uskon käyttöönotettavien päivitettyjen standardikriteeristöjen vankistavan PEFC:n roolia ja merkitystä entisestään yhteiskunnassa. Toki PEFC:n saavutukset, asema ja merkitys suomalaisessa metsätaloudessa eivät ole pelkästään sertifikaatin itse aikaan saamia. Meillä metsätoimijoilla ja metsänomistajilla on oma merkittävä roolimme, ja PEFC:n menestyminen osoittaa meidän sitoutuneisuutta, osaamista ja luottamusta tulevaisuuteen. Luottavaisin mielin uskon näin olevan myös tulevaisuudessa.

Metsien hoidon ja käytön hyväksyttävyys on ollut merkittävä osa yhteiskunnallista metsäkeskustelua. PEFC sertifikaatilla on esimerkilliset ja vaikuttavat toteutustavat, ja sen osalta meidän ei ole tarvetta olla viestinnällisesti vaatimattomia. Voimme jokainen rohkeasti ja ylpeästi kertoa monitavoitteellisuuden toteutumisesta ja sen toteutustavoista. Omalla toiminnallani pyrin tätä edistämään ja tukemaan.