Toimikuntien puheenjohtajat esittäytyvät – Laura Harjunpää

Laura Harjunpää, itäinen metsäsertifiointitoimikunta

MTK metsälinjan kenttäpäällikkö / lakimies, maakunnalliset vastuualueet: Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala

Olen koulutukseltani maa- ja metsätaloustieteiden maisteri (MMM) ja valmistun nyt alkuvuodesta 2021 oikeustieteen maisteriksi (OTM). Olen toiminut tähänastisella työurallani enimmäkseen erilaisissa esimies- ja johtajarooleissa kiinteistöturvallisuusalalla. Lisäksi toimenkuvaani on viime vuosina kuulunut työoikeudelliset, sopimusoikeudelliset ja tietosuojaan liittyvät kysymykset. Työskentelin aikanaan myös kolmena peräkkäisenä vuonna Luonnonvarakeskuksen (ent. Metsäntutkimuslaitos) tutkimushankkeessa.

Ilmastonmuutos on nykypäivänä kovasti tapetilla ja metsillä onkin tärkeä rooli sen hillinnässä. Elämme haastavassa toimintakentässä, jossa ilmastonmuutoksen lisäksi puhututtavat muun muassa metsätalouden tarpeet ja tulevaisuus, luonnon monimuotoisuus ja metsien monikäyttö. Näen PEFC -sertifioinnin roolin olevan merkittävä yhteensovittaja näiden erilaisten tavoitteiden ja tarpeiden välillä.

Sertifioidun puun kysyntä on hyvää ja tämä heijastuu positiivisesti aina metsänomistajaan asti, ainakin puukauppatilanteessa. Sertifioinnin piirissä olevien metsänomistajien metsiä käsitellään sertifiointikriteerien mukaisesti kestävällä tavalla ja se takaa omalta osaltaan laadukkaan työn jäljen metsänomistajan metsässä. Sertifioinnin avulla voidaan myös lisätä metsänomistajien tietoutta sekä osaamista metsien kestävän hoidon ja käytön sekä metsäluonnon monimuotoisuuden osalta sekä yhtenäistää metsänkäsittelytapoja yli kiinteistörajojen.  

Yrittäjille sertifiointi asettaa tiedollista ja toiminnallista vastuuta. Puukaupan muiden osapuolien ja toimijoiden on voitava luottaa siihen, että sertifioinnin piirissä olevat yrittäjät toimivat sertifioiduissa metsissä sertifikaatin kriteerien edellyttämällä tavalla. Yrittäjät myös kantavat omalta osaltaan merkittävää vastuuta siitä, että heidän toimialueellaan sijaitsevat metsät säilyvät sertifioinnin piirissä.

Tulevaisuuden toimintakenttä ei tule tästä ainakaan helpottumaan, joten erilaisten arvojen ja tavoitteiden yhteensovittajalle on tarvetta myös tulevaisuudessa. Uskon myös, että sertifioidun puun kysyntä pysyy korkeana myös tulevaisuudessa. Mikäli kriteerien mukaista metsien kestävää hoitoa ja käyttöä pystytään tulevaisuudessakin harjoittamaan metsänomistajan kannalta myös taloudellisesti kannattavalla tavalla, uskon että sertifioitujen metsien osuus pysyy korkeana ja jopa kasvaa tulevaisuudessa.