Toimikuntien puheenjohtajat esittäytyvät – Markku Ekdahl

Markku Ekdahl, pohjoinen metsäsertifiointitoimikunta

Kenttäpäällikkö, metsäasiantuntija, MTK Metsälinja

Olen toiminut metsäteollisuuden puunhankinnassa, taloushallinnossa ja IT:ssä 14, vuotta. Nykyisessä työtehtävässäni  MTK:n kenttäpäällikkönänä olen toiminut 9 vuotta.

Alueellinen PEFC-sertifiointi on riippumattoman auditoijan todentama järjestelmä, joka osoittaa että suomalainen puu on kestävästi tuotettua. Metsänomistajille ryhmäsertifiointi on ainut kustannustehokas tapa toteuttaa metsänomistajien kiinteistöjen sertifiointi. Myös yrittäjät hyötyvät keskitetysti hoidetusta ryhmäsertifioinnista, jossa on tehokas hallinto, koulutusta tarjolla ja se on kustannustehokas järjestelmä, johon on vaivaton liittyä mukaan.

PEFC-sertifiointi on metsänomistajalle väline kehittää oman metsätalouden kestävyyttä ja se myös helpottaa puun markkinointia. Nyt ja tulevaisuudessa on tärkeää, että markkinoilla on sertifiointijärjestelmä, johon myös yksityiset metsänomistajat pääsevät vaikuttamaan.

Näen että PEFC-kriteereiden sisältämiin kestävyyden eri ulottuvuuksiin (taloudellinen, sosiaalinen, ekologinen ja kulttuurinen) ja niiden yhteensovittamiseen liittyvistä asioista käydään todennäköisesti keskustelua jatkossakin.