Itäisen PEFC-alueen auditoinnit kesäkuussa

Alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin vuoden 2021 ulkoiset auditoinnit käynnistyivät 14.6 itäisellä PEFC-alueella. Auditoinnit kohdistuivat PEFC-sertifiointiin sitoutuneisiin metsätoimijoihin, sekä suuriin metsänomistajiin kuten kaupunkeihin. Itäisellä alueella auditoinnit suorittaa Kiwa Inspecta Oy. Auditointien aikana kolme arvioijaa kiersi alueen sertifiointiin sitoutuneita toimijoita ja teki havaintoja vaatimusten noudattamisesta.

Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakson johtaja Panu Pettinen esitteli Kiwa Inspectan Risto Rannalle hakkuissa ja metsänuudistamisessa erinomaisesti huomioitua muinaista kaivoa. Kuva: Maria Nyström

Tulokset auditoinneista saadaan elokuun lopussa järjestettävässä sertifioinnin loppukokouksessa, jossa alueellinen sertifiointitoimikunta saa yhteenvedon alueen havainnoista. Ulkoisten auditointien lisäksi tietoa saadaan KMY:n toteuttamalla sisäisellä tiedonkeruulla, jonne vastaavat alueen merkittävät toimijat, viranomaisilta pyydetyillä lausunnoilla sekä Metsäkeskuksen suorittamasta luontolaadun arvioinnista ja viranomaistarkastuksista.

Auditoinnit sujuivat hyvässä hengessä aurinkoisessa säässä ja toimijat olivat hyvin valmistautuneita päivien ohjelmiin. Auditoinnit jatkuvat syyskuussa pohjoisen, sekä läntisen PEFC-alueen arvioinneilla.