Sertifikaatin haltijoiden on vaatimusasiakirjan mukaan toimitettava PEFC Suomelle vuosittain tiivistelmä ulkoisen auditoinnin tuloksista. Tiivistelmä laaditaan yhdessä sertifikaatin haltijan ja ulkoisen arvioijan kanssa.

 

Auditointitiivistelmät

Vuoden 2019 tiivistelmät

Vuoden 2018 tiivistelmät

 

Vuoden 2017 tiivistelmät

 

Vuoden 2016 tiivistelmät

 

Vuoden 2015 tiivistelmät

 

Vuoden 2014 tiivistelmät