Category Archives: Uutiset

Säästöpuiden sijoittaminen vaatii suunnittelua

Marjanpoimija käyskentelee korinsa kanssa metsässä. Hän ohittaa kasvatushakkuukohteen, jolle on jätetty tiivis puurykelmä. Rykelmästä löytyy sekä taimia että suuria puita. Yksi puu on kaatunut maahan. Sama näky toistuu läheisellä uudistushakkuukohteella. Marjanpoimija hämmästelee näkyä ja pohtii: Mistä on kyse? Ilmiö nimeltä säästöpuu Säästöpuut ovat metsiin pysyvästi jätettäviä eläviä puita sekä runkolahopuita. Vaikka säästöpuu ajan saatossa kaatuisi, […]

Oman toiminnan tarkastusta tehtävä eteläisellä alueella

Eteläisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen ulkopuoliset tarkastukset, auditoinnit, ulottuivat Ahvenanmaalta Lahteen ja aina Pohjanmaan rannikolle asti.   Ulkopuolisia tarkastuksia tehdään niin toimistoissa kuin maastossakin. Auditoijat kirjaavat kriteerien vastaisesta toiminnasta poikkeaman. Uusien vaatimusten noudattamisessa huomautettavaa Nyt kun kaikkien PEFC-ryhmäsertifiointialueiden auditoinnit ovat ohi, on todettava, että jokaisella alueella on vielä koulutustarvetta uusien PEFC-vaatimusten osalta. Parantamisen varaa löytyy muun muassa metsänuudistamiseen ja […]

Sertifiointitarkastukset toivat esille petrattavaa itäisellä alueella

Itäisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen arvioinneissa havaittiin, että metsätoimijoilla on pientä korjattavaa erinäisissä asioissa. Itäinen alue käsittää Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan. Näillä alueilla tarkastettiin tänä syksynä useita kymmeniä organisaatioita ja maastokohteita. Vuosittaisessa arvioinnissa löytyi 13 lievää poikkeamaa. Lisäksi uusi organisointitapa aiheutti yhden huomautuksen standardiin PEFC FI 1001:2014. Vakavia poikkeamia tarkastuksissa ei todettu. Alueen kokoon suhteutettuna huomautusten määrä ei […]

Läntisellä PEFC-alueella korjuujäljen taso parantunut

Tampereella pidettiin marraskuun alussa läntisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen auditointien loppukokous, jossa Inspectan pääarvioija Olli Eeronheimo kertoi metsäsertifiointitoimikunnalle auditointien tuloksista. Poikkeamia alueelle kirjattiin yhteensä yhdeksän, joista yksi kohdistui standardiin PEFC FI 1001:2014. Onnistumisia läntisellä alueella Suomen metsäkeskuksen korjuujälkitarkastusten tulokset olivat hyvät kasvatushakkuiden puusto- ja maastovaurioiden osalta. Vaurioita sallitaan enintään viidessä prosentissa kasvamaan jätetyistä puista tai ajourien pituudesta. Aikaisemmin […]

Vuoden ensimmäiset auditoinnit olivat pohjoisella PEFC-alueella

Auditointikierros alkoi elokuussa Pohjois-Suomesta, jossa alueelle valikoituneen sertifiointiyrityksen, Inspectan, tarkastuksiin osui kymmeniä toimijoita, urakoitsijoita ja metsänomistajien metsiä. Standardista PEFC FI 1001:2014 löytyi muutama huomautettava asia, josta kirjattiin poikkeama. KMY:n menettelytapojen kuvausta ei ole vielä toimitettu PEFC Suomelle, ja urakoitsijoiden sitoutumista PEFC-sertifiointiin ei ole varmistettu kattavasti. Uusien vaatimusten käyttöönotto vaatii vielä tiedotusta ja opastusta. Toimijoilla ei […]

Kaakossa auditoinnit ohi – korjaavien toimenpiteiden suunnitelma työn alla

Syyskuu toi tullessaan kaakkoisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen auditoinnit, jotka suoritti DNV. Auditoinneissa tarkasteltiin uusien PEFC FI 2014 -standardien noudattamista. Tänä vuonna tarkasteltavat alueet olivat viimevuotisia alueita suurempia. Vielä viime vuonna Etelä-Savo ja Kaakkois-Suomi tarkastettiin omina kokonaisuuksina. Uudet standardit ovat oppimisen paikka Uusien standardien voimaantulon myötä on PEFC-sertifiointiin sitoutuneilla tahoilla ollut organisaation sisäisen toiminnan tarkastelun paikka. Kun vaatimukset […]

Sertifikaattinumerot muuttuivat

Alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin eteläisen, läntisen, itäisen ja pohjoisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen sertifikaattinumerot ovat muuttuneet. Sertifikaatit siirrettiin DNV:ltä Inspectalle. Kaakkoisen alueen sertifikaattinumero pysyi ennallaan. Sertifikaatteihin viitatessa on jatkossa käytettävä uusia sertifikaattinumeroita (suluissa alueen sertifiointiyritys): Eteläisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen sertifikaattinumero 9527-01 (Inspecta Sertifiointi Oy) Läntisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen sertifikaattinumero 9529-01 (Inspecta Sertifiointi Oy) Kaakkoisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen sertifikaattinumero 85321-2010-AE-FIN-FINAS (DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab) Itäisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen sertifikaattinumero 9528-01 (Inspecta […]

Kiinteistön PEFC-sertifiointi – tarkistuksen apuna KMY:n sovellus

Uusien PEFC-standardien myötä metsänomistajien valinnanvapaus lisääntyi, sillä nykyään metsänomistaja saa itse valita PEFC-sertifiointiin tuotavat kiinteistöt. Mutta miten voi selvittää kuuluuko kiinteistö PEFC-sertifiointiin? Selvitystyön helpottamiseksi KMY on luonut kyselypalvelun, jonka avulla voi selvittää, kuuluuko kiinteistö alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin piiriin. Sovellus julkaistiin huhtikuussa. Sovelluksesta löytyy vain alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin kuuluvat kiinteistöt. Alueellista PEFC-ryhmäsertifiointia tarjoavat tahot löytyvät osoitteesta http://www.kestavametsa.fi/alueellinen-ryhmasertifiointi. Helppokäyttöinen ja […]

Auditoinnit alkavat pohjoisesta

Alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin auditoinnit toteutetaan viidellä PEFC-ryhmäsertifiointialueella. Auditoinneissa ulkopuolinen tarkastaja käy läpi maastokohteissa sekä toimistoissa PEFC-vaatimusten noudattamista.  Inspecta sertifiointi Oy tarkastaa eteläisen, läntisen, itäisen ja pohjoisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen toimintaa. Kaakkoisella PEFC-ryhmäsertifiointialueella tarkastukset tekee DNV Business Assurance Finland Oy Ab. Auditoinnit käynnistyvät viikolla 34 pohjoisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen osalta. Tarkastukset jatkuvat pohjoisessa viikolla 35. Läntisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen auditoinnit ovat viikoilla 36 […]

Auditoijat valittu – ensimmäiset auditoinnit aikaisintaan elokuussa

Alueellista PEFC-ryhmäsertifiointia toteutetaan nykyisin viidellä maantieteellisellä alueella. Alueet ovat eteläinen, läntinen, kaakkoinen, itäinen ja pohjoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue.  Aluejako perustuu maakuntajakoon, ja uudet alueet noudattelevat Suomen metsäkeskuksen palvelualuejakoa. Maakuntajaosta poiketen Kemiönsaari sekä Parainen ovat osa eteläistä PEFC-ryhmäsertifiointialuetta. Kuntien ja maakuntien jakautuminen PEFC-ryhmäsertifiointialueisiin löytyy KMY:n kotisivuilta (http://www.kestavametsa.fi/alueellinen-ryhmasertifiointi). Alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin uusi aluejako toi mukanaan muutoksia auditoitaviin alueisiin. Kun vielä […]