Category Archives: Uutiset

Auditoinnit alkavat pohjoisesta

Alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin auditoinnit toteutetaan viidellä PEFC-ryhmäsertifiointialueella. Auditoinneissa ulkopuolinen tarkastaja käy läpi maastokohteissa sekä toimistoissa PEFC-vaatimusten noudattamista.  Inspecta sertifiointi Oy tarkastaa eteläisen, läntisen, itäisen ja pohjoisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen toimintaa. Kaakkoisella PEFC-ryhmäsertifiointialueella tarkastukset tekee DNV Business Assurance Finland Oy Ab. Auditoinnit käynnistyvät viikolla 34 pohjoisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen osalta. Tarkastukset jatkuvat pohjoisessa viikolla 35. Läntisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen auditoinnit ovat viikoilla 36 […]

Auditoijat valittu – ensimmäiset auditoinnit aikaisintaan elokuussa

Alueellista PEFC-ryhmäsertifiointia toteutetaan nykyisin viidellä maantieteellisellä alueella. Alueet ovat eteläinen, läntinen, kaakkoinen, itäinen ja pohjoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue.  Aluejako perustuu maakuntajakoon, ja uudet alueet noudattelevat Suomen metsäkeskuksen palvelualuejakoa. Maakuntajaosta poiketen Kemiönsaari sekä Parainen ovat osa eteläistä PEFC-ryhmäsertifiointialuetta. Kuntien ja maakuntien jakautuminen PEFC-ryhmäsertifiointialueisiin löytyy KMY:n kotisivuilta (http://www.kestavametsa.fi/alueellinen-ryhmasertifiointi). Alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin uusi aluejako toi mukanaan muutoksia auditoitaviin alueisiin. Kun vielä […]

PEFC-sertifiointiin voi nyt ilmoittautua sähköisesti KMY:n kautta

KMY otti alkuvuodesta käyttöönsä uudistetut PEFC FI 2014-standardit. Kun standardit muuttuvat, on aiemmin PEFC-sertifiointiin osallistuneiden yrittäjien, yritysten ja metsänomistajien ilmoittauduttava uudelleen mukaan sertifiointiin. Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry:n (KMY) hallinnoimassa alueellisessa PEFC-ryhmäsertifioinnissa ovat mukana metsänomistajia edustavat metsänhoitoyhdistykset ja muut organisaatiot sekä muita metsää omistavia tahoja. Myös useat puuta korjaavat organisaatiot ovat mukana uusien vaatimusten mukaisessa alueellisessa […]

Kyselysovellus kiinteistöjen PEFC-tarkastukseen julkaistu

KMY on julkaissut kyselysovelluksen, jolla voi tarkastaa alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin kuuluvat kiinteistöt. Kun sovellukseen syöttää kiinteistötunnuksen, se kertoo, kuuluuko kiinteistö alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin piiriin. Sovellus ei anna tietoa kiinteistön omistajasta. Kiinteistön ollessa mukana alueellisessa PEFC-ryhmäsertifioinnissa voi metsänomistaja tulostaa sovelluksesta PEFC-osallistumistodistuksen. Kyselysovellusta voi hyödyntää muun muassa puukauppatilanteessa. Sovelluksesta on apua myös erilaisissa tarkastuksissa, joissa täytyy tietää kiinteistön PEFC-sertifioinnin […]

TIEDOTE – Kyselysovelluksen julkistaminen on viivästynyt

KMY:n sertifiointirekisterin yhteyteen rakennetun kyselysovelluksen julkaiseminen on viivästynyt loppusuoralla ilmenneiden odottamattomien haasteiden vuoksi. Rekisterin päivitystyö on yhä käynnissä. Kyselysovellus julkaistaan heti, kun päivitys on valmis. Sovelluksen julkaisemisesta tiedotetaan KMY:n kotisivuilla. KMY otti tammikuussa 2016 käyttöön PEFC-sertifioinnin uudet vaatimukset. Eräänä muutoksena aikaisempaan toteutukseen on PEFC-sertifioinnin kiinteistökohtaisuus. Metsänomistaja saa tästä lähtien valita mitkä kiinteistöt hän tuo PEFC-sertifioinnin […]

Laadunseurantaa ja lisää säästöpuita – mikä on muuttunut PEFC-kriteereissä?

PEFC-metsäsertifioinnin suomalaiset standardit päivitettiin. Kansainvälinen PEFC edellyttää, että metsän hoidon vaatimukset uudistetaan kansallisesti viiden vuoden välein. ”Kestävyyttä koskevat ajatukset ja käsitteet elävät ajan myötä, joten PEFC-standardien sisällön ajantasaisuus on syytä päivittää määräajoin”, toteaa PEFC Suomen pääsihteeri Auvo Kaivola. Vuosina 2013–2014 Suomen PEFC-kriteerit päivittäneeseen standardityöryhmään kuului laaja joukko metsätalouden ja metsien käytöstä kiinnostuneiden muiden tahojen edustajia. Kansainvälisen […]

Kiinteistön PEFC-tarkastus mahdollista maaliskuun lopusta alkaen

Kestävän Metsätalouden Yhdistyksen sertifiointirekisteri valmistui viime vuoden loppupuolella. Rekisterissä on koottuna tieto niistä metsänomistajista, jotka ovat mukana alueellisessa PEFC-ryhmäsertifioinnissa. KMY otti tammikuussa 2016 käyttöön PEFC-sertifioinnin uudet vaatimukset. Eräänä muutoksena aikaisempaan toteutukseen on PEFC-sertifioinnin kiinteistökohtaisuus. Metsänomistaja saa tästä lähtien valita mitkä kiinteistöt hän tuo PEFC-sertifioinnin piiriin, kun aiemmin metsänomistajan ollessa mukana PEFC-sertifioinnissa olivat kaikki hänen kiinteistönsä […]

Uusien PEFC-vaatimusten käyttöönotto

Vuonna 2016 PEFC-metsäsertifioinnissa otetaan käyttöön vuonna 2014 uudistetut PEFC-standardit. Nyt käytössä oleva PEFC FI 2009 -standardisarja siirtyy historiaan tämän vuoden auditointien yhteydessä. Uusien PEFC FI 2014 -standardien mukaiseen toimintaan sitoutumisesta on KMY:lle jo tullut ilmoituksia niin metsänomistajia edustavilta metsänhoitoyhdistyksiltä, metsänomistajia edustavilta muilta organisaatioilta kuin myös muiltakin metsää omistavilta tahoilta. Myös usea suurista puuta korjaavista organisaatioista […]

Vuoden viimeiset auditoinnit olivat Pohjois-Suomessa

Vuoden viimeiset alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin auditoinnit olivat Pohjois-Suomessa. Tarkastettuja toimijoita Pohjois-Suomen kolmella alueella (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi) oli yhteensä 30 ja tarkastettuja maastokohteita 79. Pohjois-Suomen auditoinnit teki DNV (DNV GL Business Assurance Oy Ab). Korjaavien toimenpiteiden ansiosta Pohjois-Pohjanmaan kulotustavoite täyttyi tarkasteluajanjaksolla. Varsinaisten kulotusten määrä Pohjois-Pohjanmaalla oli kuitenkin vaatimaton, sillä suurin osa paloalasta oli metsäpalojen aiheuttamaa. Vuonna […]

Sosiaaliset vaatimukset hyvällä tasolla Rannikolla ja Ahvenanmaalla

Rannikon alueen auditoinneissa tarkastettiin yhteensä 11 toimijaa ja 43 maastokohdetta. Tarkastukset teki DNV (DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab). Rannikon auditoinneissa ilmeni kuusi poikkeamaa, joista yksikään ei noussut luokkaan vakava. Sidosryhmiltä pyydetyissä lausunnoissa ei havaittu PEFC-kriteerien vastaisia toimenpiteitä. Juurikäävän torjuntaa oli tehty runsaasti – Rannikolla 94 % ja Ahvenanmaalla peräti 99 % riskikohteiden pinta-alasta. […]