Category Archives: Uutiset

Kiinteistön PEFC-sertifiointi – tarkistuksen apuna KMY:n sovellus

Uusien PEFC-standardien myötä metsänomistajien valinnanvapaus lisääntyi, sillä nykyään metsänomistaja saa itse valita PEFC-sertifiointiin tuotavat kiinteistöt. Mutta miten voi selvittää kuuluuko kiinteistö PEFC-sertifiointiin? Selvitystyön helpottamiseksi KMY on luonut kyselypalvelun, jonka avulla voi selvittää, kuuluuko kiinteistö alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin piiriin. Sovellus julkaistiin huhtikuussa. Sovelluksesta löytyy vain alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin kuuluvat kiinteistöt. Alueellista PEFC-ryhmäsertifiointia tarjoavat tahot löytyvät osoitteesta http://www.kestavametsa.fi/alueellinen-ryhmasertifiointi. Helppokäyttöinen ja […]

Auditoinnit alkavat pohjoisesta

Alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin auditoinnit toteutetaan viidellä PEFC-ryhmäsertifiointialueella. Auditoinneissa ulkopuolinen tarkastaja käy läpi maastokohteissa sekä toimistoissa PEFC-vaatimusten noudattamista.  Inspecta sertifiointi Oy tarkastaa eteläisen, läntisen, itäisen ja pohjoisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen toimintaa. Kaakkoisella PEFC-ryhmäsertifiointialueella tarkastukset tekee DNV Business Assurance Finland Oy Ab. Auditoinnit käynnistyvät viikolla 34 pohjoisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen osalta. Tarkastukset jatkuvat pohjoisessa viikolla 35. Läntisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen auditoinnit ovat viikoilla 36 […]

Auditoijat valittu – ensimmäiset auditoinnit aikaisintaan elokuussa

Alueellista PEFC-ryhmäsertifiointia toteutetaan nykyisin viidellä maantieteellisellä alueella. Alueet ovat eteläinen, läntinen, kaakkoinen, itäinen ja pohjoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue.  Aluejako perustuu maakuntajakoon, ja uudet alueet noudattelevat Suomen metsäkeskuksen palvelualuejakoa. Maakuntajaosta poiketen Kemiönsaari sekä Parainen ovat osa eteläistä PEFC-ryhmäsertifiointialuetta. Kuntien ja maakuntien jakautuminen PEFC-ryhmäsertifiointialueisiin löytyy KMY:n kotisivuilta (http://www.kestavametsa.fi/alueellinen-ryhmasertifiointi). Alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin uusi aluejako toi mukanaan muutoksia auditoitaviin alueisiin. Kun vielä […]

PEFC-sertifiointiin voi nyt ilmoittautua sähköisesti KMY:n kautta

KMY otti alkuvuodesta käyttöönsä uudistetut PEFC FI 2014-standardit. Kun standardit muuttuvat, on aiemmin PEFC-sertifiointiin osallistuneiden yrittäjien, yritysten ja metsänomistajien ilmoittauduttava uudelleen mukaan sertifiointiin. Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry:n (KMY) hallinnoimassa alueellisessa PEFC-ryhmäsertifioinnissa ovat mukana metsänomistajia edustavat metsänhoitoyhdistykset ja muut organisaatiot sekä muita metsää omistavia tahoja. Myös useat puuta korjaavat organisaatiot ovat mukana uusien vaatimusten mukaisessa alueellisessa […]

Kyselysovellus kiinteistöjen PEFC-tarkastukseen julkaistu

KMY on julkaissut kyselysovelluksen, jolla voi tarkastaa alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin kuuluvat kiinteistöt. Kun sovellukseen syöttää kiinteistötunnuksen, se kertoo, kuuluuko kiinteistö alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin piiriin. Sovellus ei anna tietoa kiinteistön omistajasta. Kiinteistön ollessa mukana alueellisessa PEFC-ryhmäsertifioinnissa voi metsänomistaja tulostaa sovelluksesta PEFC-osallistumistodistuksen. Kyselysovellusta voi hyödyntää muun muassa puukauppatilanteessa. Sovelluksesta on apua myös erilaisissa tarkastuksissa, joissa täytyy tietää kiinteistön PEFC-sertifioinnin […]

TIEDOTE – Kyselysovelluksen julkistaminen on viivästynyt

KMY:n sertifiointirekisterin yhteyteen rakennetun kyselysovelluksen julkaiseminen on viivästynyt loppusuoralla ilmenneiden odottamattomien haasteiden vuoksi. Rekisterin päivitystyö on yhä käynnissä. Kyselysovellus julkaistaan heti, kun päivitys on valmis. Sovelluksen julkaisemisesta tiedotetaan KMY:n kotisivuilla. KMY otti tammikuussa 2016 käyttöön PEFC-sertifioinnin uudet vaatimukset. Eräänä muutoksena aikaisempaan toteutukseen on PEFC-sertifioinnin kiinteistökohtaisuus. Metsänomistaja saa tästä lähtien valita mitkä kiinteistöt hän tuo PEFC-sertifioinnin […]

Laadunseurantaa ja lisää säästöpuita – mikä on muuttunut PEFC-kriteereissä?

PEFC-metsäsertifioinnin suomalaiset standardit päivitettiin. Kansainvälinen PEFC edellyttää, että metsän hoidon vaatimukset uudistetaan kansallisesti viiden vuoden välein. ”Kestävyyttä koskevat ajatukset ja käsitteet elävät ajan myötä, joten PEFC-standardien sisällön ajantasaisuus on syytä päivittää määräajoin”, toteaa PEFC Suomen pääsihteeri Auvo Kaivola. Vuosina 2013–2014 Suomen PEFC-kriteerit päivittäneeseen standardityöryhmään kuului laaja joukko metsätalouden ja metsien käytöstä kiinnostuneiden muiden tahojen edustajia. Kansainvälisen […]

Kiinteistön PEFC-tarkastus mahdollista maaliskuun lopusta alkaen

Kestävän Metsätalouden Yhdistyksen sertifiointirekisteri valmistui viime vuoden loppupuolella. Rekisterissä on koottuna tieto niistä metsänomistajista, jotka ovat mukana alueellisessa PEFC-ryhmäsertifioinnissa. KMY otti tammikuussa 2016 käyttöön PEFC-sertifioinnin uudet vaatimukset. Eräänä muutoksena aikaisempaan toteutukseen on PEFC-sertifioinnin kiinteistökohtaisuus. Metsänomistaja saa tästä lähtien valita mitkä kiinteistöt hän tuo PEFC-sertifioinnin piiriin, kun aiemmin metsänomistajan ollessa mukana PEFC-sertifioinnissa olivat kaikki hänen kiinteistönsä […]

Uusien PEFC-vaatimusten käyttöönotto

Vuonna 2016 PEFC-metsäsertifioinnissa otetaan käyttöön vuonna 2014 uudistetut PEFC-standardit. Nyt käytössä oleva PEFC FI 2009 -standardisarja siirtyy historiaan tämän vuoden auditointien yhteydessä. Uusien PEFC FI 2014 -standardien mukaiseen toimintaan sitoutumisesta on KMY:lle jo tullut ilmoituksia niin metsänomistajia edustavilta metsänhoitoyhdistyksiltä, metsänomistajia edustavilta muilta organisaatioilta kuin myös muiltakin metsää omistavilta tahoilta. Myös usea suurista puuta korjaavista organisaatioista […]

Vuoden viimeiset auditoinnit olivat Pohjois-Suomessa

Vuoden viimeiset alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin auditoinnit olivat Pohjois-Suomessa. Tarkastettuja toimijoita Pohjois-Suomen kolmella alueella (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi) oli yhteensä 30 ja tarkastettuja maastokohteita 79. Pohjois-Suomen auditoinnit teki DNV (DNV GL Business Assurance Oy Ab). Korjaavien toimenpiteiden ansiosta Pohjois-Pohjanmaan kulotustavoite täyttyi tarkasteluajanjaksolla. Varsinaisten kulotusten määrä Pohjois-Pohjanmaalla oli kuitenkin vaatimaton, sillä suurin osa paloalasta oli metsäpalojen aiheuttamaa. Vuonna […]