Category Archives: Uutiset

Sertifiointitarkastukset toivat esille petrattavaa itäisellä alueella

Itäisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen arvioinneissa havaittiin, että metsätoimijoilla on pientä korjattavaa erinäisissä asioissa. Itäinen alue käsittää Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan. Näillä alueilla tarkastettiin tänä syksynä useita kymmeniä organisaatioita ja maastokohteita. Vuosittaisessa arvioinnissa löytyi 13 lievää poikkeamaa. Lisäksi uusi organisointitapa aiheutti yhden huomautuksen standardiin PEFC FI 1001:2014. Vakavia poikkeamia tarkastuksissa ei todettu. Alueen kokoon suhteutettuna huomautusten määrä ei […]

Läntisellä PEFC-alueella korjuujäljen taso parantunut

Tampereella pidettiin marraskuun alussa läntisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen auditointien loppukokous, jossa Inspectan pääarvioija Olli Eeronheimo kertoi metsäsertifiointitoimikunnalle auditointien tuloksista. Poikkeamia alueelle kirjattiin yhteensä yhdeksän, joista yksi kohdistui standardiin PEFC FI 1001:2014. Onnistumisia läntisellä alueella Suomen metsäkeskuksen korjuujälkitarkastusten tulokset olivat hyvät kasvatushakkuiden puusto- ja maastovaurioiden osalta. Vaurioita sallitaan enintään viidessä prosentissa kasvamaan jätetyistä puista tai ajourien pituudesta. Aikaisemmin […]

Vuoden ensimmäiset auditoinnit olivat pohjoisella PEFC-alueella

Auditointikierros alkoi elokuussa Pohjois-Suomesta, jossa alueelle valikoituneen sertifiointiyrityksen, Inspectan, tarkastuksiin osui kymmeniä toimijoita, urakoitsijoita ja metsänomistajien metsiä. Standardista PEFC FI 1001:2014 löytyi muutama huomautettava asia, josta kirjattiin poikkeama. KMY:n menettelytapojen kuvausta ei ole vielä toimitettu PEFC Suomelle, ja urakoitsijoiden sitoutumista PEFC-sertifiointiin ei ole varmistettu kattavasti. Uusien vaatimusten käyttöönotto vaatii vielä tiedotusta ja opastusta. Toimijoilla ei […]

Kaakossa auditoinnit ohi – korjaavien toimenpiteiden suunnitelma työn alla

Syyskuu toi tullessaan kaakkoisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen auditoinnit, jotka suoritti DNV. Auditoinneissa tarkasteltiin uusien PEFC FI 2014 -standardien noudattamista. Tänä vuonna tarkasteltavat alueet olivat viimevuotisia alueita suurempia. Vielä viime vuonna Etelä-Savo ja Kaakkois-Suomi tarkastettiin omina kokonaisuuksina. Uudet standardit ovat oppimisen paikka Uusien standardien voimaantulon myötä on PEFC-sertifiointiin sitoutuneilla tahoilla ollut organisaation sisäisen toiminnan tarkastelun paikka. Kun vaatimukset […]

Sertifikaattinumerot muuttuivat

Alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin eteläisen, läntisen, itäisen ja pohjoisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen sertifikaattinumerot ovat muuttuneet. Sertifikaatit siirrettiin DNV:ltä Inspectalle. Kaakkoisen alueen sertifikaattinumero pysyi ennallaan. Sertifikaatteihin viitatessa on jatkossa käytettävä uusia sertifikaattinumeroita (suluissa alueen sertifiointiyritys): Eteläisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen sertifikaattinumero 9527-01 (Inspecta Sertifiointi Oy) Läntisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen sertifikaattinumero 9529-01 (Inspecta Sertifiointi Oy) Kaakkoisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen sertifikaattinumero 85321-2010-AE-FIN-FINAS (DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab) Itäisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen sertifikaattinumero 9528-01 (Inspecta […]

Kiinteistön PEFC-sertifiointi – tarkistuksen apuna KMY:n sovellus

Uusien PEFC-standardien myötä metsänomistajien valinnanvapaus lisääntyi, sillä nykyään metsänomistaja saa itse valita PEFC-sertifiointiin tuotavat kiinteistöt. Mutta miten voi selvittää kuuluuko kiinteistö PEFC-sertifiointiin? Selvitystyön helpottamiseksi KMY on luonut kyselypalvelun, jonka avulla voi selvittää, kuuluuko kiinteistö alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin piiriin. Sovellus julkaistiin huhtikuussa. Sovelluksesta löytyy vain alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin kuuluvat kiinteistöt. Alueellista PEFC-ryhmäsertifiointia tarjoavat tahot löytyvät osoitteesta http://www.kestavametsa.fi/alueellinen-ryhmasertifiointi. Helppokäyttöinen ja […]

Auditoinnit alkavat pohjoisesta

Alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin auditoinnit toteutetaan viidellä PEFC-ryhmäsertifiointialueella. Auditoinneissa ulkopuolinen tarkastaja käy läpi maastokohteissa sekä toimistoissa PEFC-vaatimusten noudattamista.  Inspecta sertifiointi Oy tarkastaa eteläisen, läntisen, itäisen ja pohjoisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen toimintaa. Kaakkoisella PEFC-ryhmäsertifiointialueella tarkastukset tekee DNV Business Assurance Finland Oy Ab. Auditoinnit käynnistyvät viikolla 34 pohjoisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen osalta. Tarkastukset jatkuvat pohjoisessa viikolla 35. Läntisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen auditoinnit ovat viikoilla 36 […]

Auditoijat valittu – ensimmäiset auditoinnit aikaisintaan elokuussa

Alueellista PEFC-ryhmäsertifiointia toteutetaan nykyisin viidellä maantieteellisellä alueella. Alueet ovat eteläinen, läntinen, kaakkoinen, itäinen ja pohjoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue.  Aluejako perustuu maakuntajakoon, ja uudet alueet noudattelevat Suomen metsäkeskuksen palvelualuejakoa. Maakuntajaosta poiketen Kemiönsaari sekä Parainen ovat osa eteläistä PEFC-ryhmäsertifiointialuetta. Kuntien ja maakuntien jakautuminen PEFC-ryhmäsertifiointialueisiin löytyy KMY:n kotisivuilta (http://www.kestavametsa.fi/alueellinen-ryhmasertifiointi). Alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin uusi aluejako toi mukanaan muutoksia auditoitaviin alueisiin. Kun vielä […]

PEFC-sertifiointiin voi nyt ilmoittautua sähköisesti KMY:n kautta

KMY otti alkuvuodesta käyttöönsä uudistetut PEFC FI 2014-standardit. Kun standardit muuttuvat, on aiemmin PEFC-sertifiointiin osallistuneiden yrittäjien, yritysten ja metsänomistajien ilmoittauduttava uudelleen mukaan sertifiointiin. Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry:n (KMY) hallinnoimassa alueellisessa PEFC-ryhmäsertifioinnissa ovat mukana metsänomistajia edustavat metsänhoitoyhdistykset ja muut organisaatiot sekä muita metsää omistavia tahoja. Myös useat puuta korjaavat organisaatiot ovat mukana uusien vaatimusten mukaisessa alueellisessa […]

Kyselysovellus kiinteistöjen PEFC-tarkastukseen julkaistu

KMY on julkaissut kyselysovelluksen, jolla voi tarkastaa alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin kuuluvat kiinteistöt. Kun sovellukseen syöttää kiinteistötunnuksen, se kertoo, kuuluuko kiinteistö alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin piiriin. Sovellus ei anna tietoa kiinteistön omistajasta. Kiinteistön ollessa mukana alueellisessa PEFC-ryhmäsertifioinnissa voi metsänomistaja tulostaa sovelluksesta PEFC-osallistumistodistuksen. Kyselysovellusta voi hyödyntää muun muassa puukauppatilanteessa. Sovelluksesta on apua myös erilaisissa tarkastuksissa, joissa täytyy tietää kiinteistön PEFC-sertifioinnin […]