PEFC-sertifioidussa metsässä palvelut hankitaan PEFC-sertifiointiin sitoutuneilta yrittäjiltä. Yrittäjä voi ilmoittautua mukaan sertifiointiin KMY:n tai yrittäjäjärjestönsä kautta. Vaatimus yrittäjien sitoutumiseen tulee PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat standardista (PEFC FI 1001:2014). Sitoutuminen ei ole tarpeen silloin, jos tilauksen laajuus ei edellytä tilaajavastuulain mukaista selvitystä.

Sertifiointiin sitoutuneiden yritysten on vuosittain ja aina ennen sopimuksen tekoa tarkastettava alihankkijoidensa sitoutuminen PEFC-sertifiointiin. Sitoutumisen voi tarkistaa PEFC Suomen ylläpitämästä yrittäjärekisteristä, josta saa myös tulostettua yrittäjien PEFC-osallistumistodistuksen.

PEFC-sertifioinnin työnantaja- ja työntekijävaatimusten (PEFC FI 1002:2014 -kriteerit 21,22, 23 ja 24) tarkastamiseen on luotu tarkastuslista. Tarkastuslista on tarkoitettu urakanantajien ja aliurakoitsijoiden oman toiminnan tarkistamiseen.

Ilmoittautuminen KMY:n kautta

Yrittäjät ja yritykset voivat osallistua PEFC-sertifiointiin ilmoittautumalla KMY:lle. Osallistuminen maksaa 100 € (+ALV 24 %). Osallistuminen on voimassa vuoteen 2020 asti edellyttäen PEFC-vaatimusten noudattamista. Ilmoittautumisohjeet löytyvät KMY:n kotisivuilta.