Vuositarkastukset alkoivat kaakosta

Viime viikolla kaakkoisella PEFC-alueella oli tohinaa vuosittaisten auditointien merkeissä.

Tarkastettavat kohteet olivat otannalla valittuja PEFC-sertifiointiin sitoutuneita toimijoita. Tarkastuksissa käytiin läpi monipuolisesti erilaisia sertifiointiin sitoutuneita tahoja: metsänomistajia, yrityksiä, sahoja, metsänhoitoyhdistyksiä ja alueyrittäjiä.

KMY osallistui kaakkoisella PEFC-ryhmäsertifiointialueella kahden eri toimijan arviointipäivään.

Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaan arviointipäivä alkoi toimistolta, jossa tutkittiin PEFC-vaatimusten noudattamista KMY:n tekemän tiedonkeruun avulla. Vasemmalta DNV:n arvioija Christian Hornborg, metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaan toiminnanjohtaja Suvi Kokkola ja metsäasiantuntija Tuomo Kontinen. Kuva: Jukka Hujala

Ristiinan alueella auditoitavana oli metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaa, jonka tarkastuksissa saatiin kiitosta muun muassa työmaasuunnittelusta lakikohteen läheisyydessä ja vesistöjen rannoilla sekä maanmuokkauksen ja istutuksen työnjäljestä.

DNV:n arvioija Christian Hornborg (vasemmalla) tarkastaa istutuskohteella työnjälkeä, joka oli vaatimusten mukainen. Metsuri Matti Laukkanen kertoi myös, että työlajin laadunseuranta on järjestetty. Kuva: Suvi Kokkola
Metsänhoitoyhdistyksen metsäasiantuntija Tuomo Kontinen (vasemmalla) seuraa muokkausyrittäjä Reijo Himasen (keskellä) arviointia. Kuva: Jukka Hujala

Kouvolan seudulla tarkastuksiin osui Jaalan yhteismetsä. Aamupäivän toimisto-osuuden jälkeen jalkauduttiin maastoon. Ensimmäisellä kohteella haastateltiin metsureita, jotka olivat saaneet asianmukaisen opastuksen työmaakohteista.

DNV:n arvioija Janne Levula (oikealla) tutki metsuri Mikko Grönlundin työmaaohjeita, jotka löytyivät sekä mobiilista että paperilta. Kuva: Aija Tapio

Jaalan yhteismetsän maastokohteilla oli toimittu PEFC-vaatimusten mukaisesti. Maastossa tarkastettiin muun muassa istutustyömaa, harvennushakkuu- ja maanmuokkauskohde.

Harvennushakkuukohteella oli hyvin vähän maasto- ja puustovaurioita. Janne Levula ja Jaalan yhteismetsän metsänvartija Jarkko Koskela tutkimassa työnjälkeä. Kuva: Aija Tapio
Säästöpuuryhmä paikallaan. Aluskasvillisuus oli jätetty oikeaoppisesti maanmuokkauksen ulkopuolelle. Kuva Aija Tapio

Auditoinnit jatkuvat ensi viikolla itäisellä PEFC-ryhmäsertifiointialueella.