Author Archives: KMY Yhdistys

Valmistautuminen vuoden 2021 auditointeihin käynnissä – tiivistelmät vuoden 2020 auditoinneista julkisesti nähtävillä

PEFC-vaatimusten toteutumista arvioidaan vuosittain auditoinneissa jokaisella kolmella ryhmäsertifiointialueella. Tiivistelmät auditointien tuloksista ovat julkisia ja nähtävillä KMY:n sivuilla. Edellisen vuoden audiotinneissa havaittuihin poikkeamiin on laadittu korjaavat toimenpiteet, joita alueen toimijat toteuttavat toiminnassaan mm. järjestämällä  koulutuksia ja viestimällä aihepiireistä. Korjaavilla toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan poikkeaman syntyyn johtaneisin syihin. Johtuen laajoista sertifiointialueista on melkeinpä mahdotonta, ettei poikkeamia havaittaisi ja […]

Riistan huomioiminen metsätaloudessa

Yhä useammin puhutaan metsän muista arvoista, joilla tarkoitetaan kaikkea sitä, mitä metsä meille tarjoaa puuntuotannon lisäksi. Tilastot osittavat, että metsästys ja riista ovat suomalaisille tärkeimpiä näistä arvoista, jos metsäluontoa itsessään ei oteta lukuun. Metsästys liitetään yleensä osaksi metsän virkistysarvoja. Perinteisesti riista, tai tarkemmin sanottuna suurin riistaeläimemme hirvi, liitetään ensisijaisesti metsävahinkoihin. Metsä- ja riistakeskus yhdessä monien […]

Alueellisten metsäsertifiointitoimikuntien puheenjohtajat esittäytyvät

Alueellisten sertifiointitoimikuntien puheenjohtajina toimivat MTK:n kenttäpäälliköt, jotka sertifikaatin haltija, eli KMY:n hallitus on nimennyt tehtäviinsä. 1.2. toimikuntien puheenjohtajiin tuli muutoksia, kun  itäiselle, sekä läntiselle alueelle nimettiin uudet puheenjohtajat. Itäisellä PEFC-alueella toimikunnan puheenjohtajaksi Jukka Hujalan tilalle siirtyy Laura Harjunpää. Läntisellä PEFC-alueella toimikunnan puheenjohtajaksi Heli Mutkalan tilalle siirtyy Juho Ikonen. Pohjoisella PEFC-alueella toimikunnan puheenjohtajana jatkaa vankalla yhdeksän […]

Toimikuntien puheenjohtajat esittäytyvät – Laura Harjunpää

Laura Harjunpää, itäinen metsäsertifiointitoimikunta MTK metsälinjan kenttäpäällikkö / lakimies, maakunnalliset vastuualueet: Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala Olen koulutukseltani maa- ja metsätaloustieteiden maisteri (MMM) ja valmistun nyt alkuvuodesta 2021 oikeustieteen maisteriksi (OTM). Olen toiminut tähänastisella työurallani enimmäkseen erilaisissa esimies- ja johtajarooleissa kiinteistöturvallisuusalalla. Lisäksi toimenkuvaani on viime vuosina kuulunut työoikeudelliset, sopimusoikeudelliset ja tietosuojaan liittyvät kysymykset. Työskentelin aikanaan myös kolmena […]

Toimikuntien puheenjohtajat esittäytyvät – Juho Ikonen

Juho Ikonen, läntinen metsäsertifiointitoimikunta Kenttäpäällikkö/ Metsäasiantuntija, MTK Metsälinja Taustaltain olen keskisuomalainen talonpoika, jonka elämä kuljetti aikanaan Itä-Suomen yliopistoon opiskelemaan metsätieteitä. Keväällä 2018 metsänhoitajaksi (MMM, metsäekonomia ja -politiikka) valmistumisen myötä hyppäsin UPM:n ympäristö- ja viestintävastuiden kautta Eduskuntaan Keskustan eduskuntaryhmän ryhmäkansliaan poliittisen avustajan tehtäviin. Syksyllä 2020 aloitin nykyisessä roolissani MTK metsälinjalla Lounais-Suomen kenttäpäällikkönä. Työelämän intohimonani on ollut […]

Toimikuntien puheenjohtajat esittäytyvät – Markku Ekdahl

Markku Ekdahl, pohjoinen metsäsertifiointitoimikunta Kenttäpäällikkö, metsäasiantuntija, MTK Metsälinja Olen toiminut metsäteollisuuden puunhankinnassa, taloushallinnossa ja IT:ssä 14, vuotta. Nykyisessä työtehtävässäni  MTK:n kenttäpäällikkönänä olen toiminut 9 vuotta. Alueellinen PEFC-sertifiointi on riippumattoman auditoijan todentama järjestelmä, joka osoittaa että suomalainen puu on kestävästi tuotettua. Metsänomistajille ryhmäsertifiointi on ainut kustannustehokas tapa toteuttaa metsänomistajien kiinteistöjen sertifiointi. Myös yrittäjät hyötyvät keskitetysti hoidetusta ryhmäsertifioinnista, jossa […]

Auditointitulokset ja korjaavat toimenpiteet 2020

Ulkoisissa arvioinneissa havaitut poikkeamat osoittavat, jos kriteereitä ei ole noudatettu vaaditulla tasolla. Korjaavat toimenpiteet laaditaan alueellisissa sertifiointitoimikunnissa ja ne voivat olla esimerkiksi viestintää tai koulutusta tai organisaatiokohtaisia toimenpiteitä. Vuoropuhelua käydään vaatimusten noudattamisen lisäksi myös siitä, miten puutteita havaitaan ja miten tietoa sertifioinnin vaatimusten täyttymisestä saadaan entistä kattavammin. Vuoden 2020 audioinneissa havaittiin poikkeamia itäisellä alueella kuuden, […]

Pohjoisella PEFC-alueella ryhtiliikkeen paikka

PEFC metsäsertifioinnin vuotuinen auditointi pohjoisella alueella tehtiin elo-syyskuun vaihteessa. Auditoinnissa ja tiedonkeruussa havaittiin tällä kertaa 11 poikkeamaa sertifikaatin kriteereistä. Sertifikaattiin sitoutuneilla metsäalan toimijoilla ja metsänomistajilla onkin nyt selvä ryhtiliikkeen paikka. Uudet PEFC kriteerit ovat juuri viimeistelyvaiheessa, paineet varsinkin luonto- ja ympäristöpuolen kriteerien kiristämisen ovat kovat. Meidän on pystyttävä osoittamaan, että toimintamme täyttää kriteerien vaatimukset myös […]

Läntisellä PEFC-alueella laadunseuranta hyvällä tasolla – ensiapuvalmiudet hoidettava kuntoon tilanteen salliessa

Läntisen PEFC-alueen auditoinnit sujuivat mukavissa tunnelmissa  syyskuun viimeisillä viikoilla. Alueen tuloksia käytiin läpi läntisen sertifiointitoimikunnan loppukokouksessa, jossa kiitosta saivat mm. toimijoiden hyvät käytännöt, joilla metsänhoitotöiden laatua seurataan. Poikkeamia kirjattiin yhdeksän kriteerin osalta. Toimijakohtaisissa arvioinneissa käydään kattavasti läpi toiminnan tasoa niin toimistossa, kuin maastossakin eri PEFC-kriteereiden osalta. Alueen toimijat saivat kiitosta mm. kattavasta laadunseurannasta, jonka taso […]

Metsänhoidon käytännön toteutukseen vaikuttava ryhmäsertifioinnin standardi päivittyy

Käynnissä oleva PEFC-standardityö kattaa metsäsertifioinnin standardin lisäksi myös PEFC FI 1001–ryhmäsertifioinnin standardin päivityksen, jossa määritellään sertifioinnin käytännön toteutukseen ja sertifikaatin haltijan ja sertifiointiryhmään kohdistuvat velvollisuudet. Päivitys tulee vaikuttamaan erityisesti toimijoihin, jotka ylläpitävät rekisteriä sertifiointiin sitoutuneista metsänomistajista ja yrittäjistä. Tällä hetkellä käytössä oleviin käytäntöihin on tulossa muutoksia uusien vaatimusten myötä ja kansainvälinen PEFC ST 1002:2018-standardi sisältää mm. kokonaan uuden vaatimuksen sisäisen auditoinnin järjestämisestä sertifiointiryhmän jäsenten keskuudessa. Tietoa metsänomistajien, yrittäjien ja yritysten sitoutumisesta sertifiointiin tarvitaan entistä kattavammin.  Päivitystyössä on […]