Skip to main content

Kestävän Metsätalouden Yhdistys Ry

Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry (KMY) on alueellisten PEFC-ryhmäsertifikaattien haltija Suomessa. KMY edistää kestävää metsänhoitoa ja metsätaloutta Suomessa sekä kehittää metsäsertifioinnin käyttöä.

ALUEELLISEN PEFC-RYHMÄSERTIFIOINNIN TUNNUSLUVUT

Sertifiointia jo vuodesta 1999

Yli 13 miljoonaa hehtaaria sertifioitua metsää

74% Suomen PEFC-sertifioiduista metsistä

TAIMESTA TYÖNTEKIJÄÄN – YHDESSÄ HYVÄÄ METSISTÄ

Alueellinen PEFC-ryhmäsertifiointi on metsänomistajien, yrittäjien ja yritysten yhteinen kustannustehokas tapa toteuttaa kestävää metsätaloutta.

Alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin sitoutuneiden vaatimuksen mukaisuutta arvioidaan vuosittain ulkopuolisen sertifiointiyrityksen tekemissä arvioinneissa. Metsätalouden toimintaa arvioidaan jokaisella kolmella PEFC-ryhmäsertifiointialueella niin maastossa kuin toimistoissakin.

Osallistumalla alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin olet mukana toteuttamassa kestävää metsien hoitoa ja käyttöä.

UUTISET JA TIEDOTTEET

UUTISET
12/10/2021

Pohjoisen ja läntisen PEFC-alueen ulkoiset auditointikierrokset päätökseen Alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin auditoinnit päättyivät 6.10 läntisen PEFC-alueen auditointeihin.…
UUTISET
10/10/2021

KMY ja PEFC Suomi Koneagriassa Tule keskustelemaan metsäsertifioinnista KoneAgriaan! PEFC Suomi ja Kestävän Metsätalouden Yhdistys…
UUTISET
08/10/2021

Kaisa Kettunen aloitti KMY:n sertifiointikoordinaattorina 1.10.2021 KMY:n vastuualueet kasvavat näillä näkymin ensi vuonna voimaantulevan ryhmäsertifioinnin standardin edellyttämien lisävastuiden vuoksi. Tämän…
UUTISET
13/09/2021

Itäisen PEFC-alueen auditointituloksista suuntaviivoja toiminnan kehittämiseen Alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin auditoinnit aloitettiin sisäisellä tiedonkeruulla ja itäisen PEFC-alueen…
UUTISET
23/11/2020

Läntisellä PEFC-alueella laadunseuranta hyvällä tasolla ensiapuvalmiudet hoidettava kuntoon tilanteen salliessa   Läntisen PEFC-alueen auditoinnit sujuivat…
UUTISET
08/10/2020

Metsänhoidon käytännön toteutukseen vaikuttava ryhmäsertifioinnin standardi päivittyy Käynnissä oleva PEFC-standardityö kattaa metsäsertifioinnin standardin lisäksi myös PEFC FI 1001–ryhmäsertifioinnin standardin päivityksen, jossa määritellään sertifioinnin…
UUTISET
02/10/2020

Itäisen alueen arvioinnit sujuivat kesäkuussa aurinkoisissa merkeissä, tuloksia käytiin läpi alueen loppukokouksessa PEFC-ryhmäsertifioinnin itäisen alueen…
UUTISET
11/09/2020

Metsänhoidon PEFC-vaatimusten yksiselitteisyys ja mitattavuus esillä Ylä-Lapissa Metsäalan toimijat kokoontuivat elokuussa Inariin keskustelemaan PEFC-sertifiointia koskevasta…
UUTISET
18/06/2020

Vuoden 2020 auditointikausi käynnistyi helteisissä merkeissä itäiseltä PEFC alueelta, jossa Kiwa Inspectan arvioijat kiersivät reilun…

TAIMESTA TYÖNTEKIJÄÄN -BLOGI