KMY:n hallitus perusti maaliskuussa 2016 metsäsertifiointitoimikunnat jokaiselle viidelle PEFC-ryhmäsertifiointialueelle. Sertifikaatin haltijana KMY:n hallitus valitsi toimikuntien puheenjohtajat.

Toimikunnat toimivat KMY:n alueellisina eliminä ratkoen alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin käytännön asioita. Toimikunnat muun muassa valmistelevat ulkoisia auditointeja, käsittelevät sertifioinnin vastaiset toimet, pyytävät sertifioinnin vastaisista toimista korjaavat toimenpiteet sekä viestivät alueillaan sertifioinnin vaatimuksista.

Toimikuntien kokoonpanot koostuvat KMY:n laatiman metsäsertifiointitoimikuntien malliohjesäännön mukaisista sertifiointiin osallistuvista toimijoista. Toimikunnissa ovat edustettuina metsänomistajat, metsänhoitoyhdistykset, Suomen metsäkeskus, suurimmat puuta ostavat organisaatiot sekä yrittäjien, toimihenkilöiden ja työntekijöiden organisaatiot. Toimikunnissa voi toimia myös asiantuntijajäseniä. Toimikunnat saavat valita joukkoonsa myös muita jäseniä niin, että toimikunnan kokoonpano on riittävän kattava edustamaan tasapuolisesti kaikkia niitä tahoja, jotka osallistuvat sertifiointiin.

Toimikuntien kokoonpanot:

Toimikuntien ohjesäännöt.