ILMOITTAUTUMINEN ALUEELLISEEN PEFC-SERTIFIOINTIIN

ILMOITTAUTUMISLOMAKE

Alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin voi ilmoittautua suoraan KMY:n kautta.

Ilmoittautuminen tehdään ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa https://www.kmyrekisteri.fi/#/ilmoittautuminen. Sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä osallistuja maksaa verkkopankkitunnuksilla osallistumismaksun.

Jos ilmoittautujalla ei ole käytössään verkkopankkitunnuksia, niin KMY:lle voi ilmoittautua myös lomakkeella, joka tulostetaan ja lähetetään allekirjoitettuna KMY:lle. Lomakkeen voi lähettää myös sähköpostilla (ohjeet lomakkeella).

Kansalliset PEFC-standardit päivittyvät vuoden 2022 aikana. Standardityöstä voi lukea lisää PEFC Suomen sivuilta. Uudet PEFC-standardit on otettu käyttöön joulukuussa 2022 alueellisessa PEFC-ryhmäsertifioinnissa ja kaiken toiminnan on oltava uusien vaatimusten mukaista 1.2.2023.

KMY:lle ilmoittautuneiden metsänomistajien, sekä yrittäjien ja yritysten tulee ilmoittautua uudelleen PEFC-sertifiointiin.

Uudet ilmoittautumiset KMY:lle on avattu 5.7.2022, jonka jälkeen tehty ilmoittautuminen on voimassa seuraavan standardikauden, arviolta vuoteen 2027 asti. Ennen 4.7.2022 tehdyt ilmoittautumiset ovat voimassa vuoden 2022 loppuun asti. 

Voimassa olevat PEFC FI -standardit, joita metsäsertifioinnissa noudatetaan ovat:

PEFC FI – standards in English:

METSÄNOMISTAJAN OSALLISTUMINEN ALUEELLISEEN PEFC-RYHMÄSERTIFIOINTIIN

Metsänomistajalla on kolme vaihtoehtoa osallistua alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin:

1) Sitoutumalla KMY:n kautta erillisellä ilmoituksella. Osallistuminen KMY:n kautta maksaa metsänomistajille 60 € (+ ALV 24 %). Metsänomistaja voi ilmoittaa useita kiinteistöjä usealle eri PEFC-ryhmäsertifiointialueelle. Osallistuminen on voimassa vuonna 2022 -päivitettyjen standardien mukaisen sertifiointikauden loppuun asti (arviolta 2027 loppuun) edellyttäen PEFC-vaatimusten noudattamista.

2) Sitoutumalla PEFC-sertifiointiin metsänhoitoyhdistyksen jäsenyyden kautta

3) Sitoutumalla PEFC-sertifiointiin metsänomistajaa edustavan organisaation asiakkuuden kautta. KMY:n jäsenet sekä perustajien jäsenet voivat ilmoittaa edustamansa metsänomistajat mukaan alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin. Ota yhteyttä KMY:n kuullaksesi lisää vaihtoehdosta.

Alueellista PEFC-ryhmäsertifiointia tarjoavat löydät täältä.

Metsänomistajan ollessa mukana alueellisessa PEFC-ryhmäsertifioinnissa, hän voi tulostaa kiinteistön PEFC-osallistumistodistuksen täältä.

KIINTEISTÖJEN ILMOITTAMINEN

PEFC-sertifiointiin ilmoittautuminen tehdään kiinteistökohtaisesti. Kiinteistötiedot on ilmoitettava ilmoittautumislomakkeelle PEFC-ryhmäsertifiointialueittain. Metsänomistajan tulee ilmoittaa lomakkeella kaikki kiinteistöt, jotka hän haluaa tuoda alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin. Koska kiinteistöt yksilöidään kiinteistötunnuksella, tulee niiden oikeellisuuteen kiinnittää huomiota.

Kiinteistötunnus on muotoa xxx-yyy-nnnn-zzzz, esimerkiksi 092-416-0011-0123 (kunta-kylä-tila-talo). Kiinteistötunnus löytyy kiinteistöä koskevista otteista, kuten esimerkiksi kiinteistöveropäätöksestä tai lainhuutotodistuksesta. Kiinteistötunnukset tulee antaa ilmoittautumislomakkeeseen täydellisinä. Kiinteistötunnuksen etsimiseen voi käyttää esimerkiksi maanmittauslaitoksen karttapalvelua.

YRITYSTEN JA YRITTÄJIEN OSALLISTUMINEN PEFC-SERTIFIOINTIIN

PEFC Suomen hyväksymiä yrittäjätietojen toimittajia voivat olla PEFC-sertifikaatin haltijat, kuten KMY tai metsätalouden piiriin kuuluvat työalojen yrittäjäjärjestöt.

Yrittäjät ja yritykset voivat osallistua PEFC-sertifiointiin ilmoittautumalla KMY:lle. Osallistuminen maksaa 120 € (+ALV 24 %). Osallistuminen on voimassa vuonna 2022 -päivitettyjen standardien mukaisen sertifiointikauden loppuun asti (arviolta 2027 loppuun) edellyttäen PEFC-vaatimusten noudattamista.

Metsätalouden yrittäjäjärjestöt voivat tehdä ilmoituksen PEFC-sertifiointiin osallistumisesta jäseniään koskien. Yrittäjäjärjestön jäsenyyteen liittyvästä PEFC-ilmoittautumisesta on saatavissa tietoja mm. Koneyrittäjien liitto ry:stä, Metsäpalveluyritysten Sertifiointiryhmästä ja Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:stä. Yrittäjän ollessa jäsenenä PEFC-sertifiointia tarjoavassa yrittäjäjärjestössä, hänen ei tarvitse ilmoittautua KMY:n kautta PEFC-sertifiointiin.

Yritysten ja yrittäjien PEFC-ilmoittautuminen kattaa koko maan. Ilmoittautumista ei enää tarvitse tehdä aluekohtaisesti, vaan yhdellä ilmoituksella yrittäjä voi toimia PEFC-metsissä missä päin Suomea tahansa.

PEFC-kriteerien työnantaja- ja työntekijävaatimusten (PEFC FI 1002 -vaatimukset nro 6.4, 6.6, 6.7 ja 7.2 aiemmin kriteerit 21,22, 23 ja 24) tarkastamiseen on luotu tarkastuslista. Tarkastuslista on tarkoitettu urakanantajien ja aliurakoitsijoiden oman toiminnan tarkistamiseen.

Yrittäjän tai yrityksen sitoutumisen voi tarkastaa PEFC-yrittäjärekisteristä.

Yrittäjän tai yrityksen PEFC-osallistumistodistuksen voi tulostaa PEFC-yrittäjärekisteristä.

ILMOITTAUTUMISLOMAKKEET

Sähköistä ilmoittautumista varten ilmoittautuja tarvitsee voimassa olevan sähköpostiosoitteen ja verkkopankkitunnukset. Osallistumismaksu suoritetaan sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankkitunnuksia käyttäen. PEFC-sertifiointi tulee voimaan, kun maksu on maksettu. Ilmoittautuneet saavat sähköpostiin vahvistuksen osallistumisesta PEFC-sertifiointiin.

KMY suosittelee ilmoittautumaan ensisijaisesti sähköisesti, sillä se lyhentää käsittelyaikaa. PEFC-sertifiointiin voi ilmoittautua myös paperisella lomakkeella, joka toimitetaan KMY:lle. Paperisten lomakkeiden käsittelyaika on kaksi-kolme viikkoa. Paperisella lomakkeella PEFC-sertifiointi tulee voimaan vasta, kun lasku on maksettu.

 

Sähköinen ilmoittautumislomake metsänomistajille ja yrittäjille/yrityksille.

 

Paperinen metsänomistajan ilmoittautumislomake (täytettävä PDF)

Paperinen yrittäjän/yrityksen ilmoittautumislomake (täytettävä PDF)

 

Tietosuoja- ja rekisteriseloste (PDF)

KMY:n Sitoutuminen ja Menettelytavat (PDF)