ILMOITTAUTUMINEN ALUEELLISEEN PEFC-SERTIFIOINTIIN

Alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin voi ilmoittautua suoraan KMY:n kautta.

Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti osoitteessa https://www.kmyrekisteri.fi/#/ilmoittautuminen. Sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä osallistuja maksaa verkkopankkitunnuksilla osallistumismaksun.

Jos ilmoittautujalla ei ole käytössään verkkopankkitunnuksia, niin KMY:lle voi ilmoittautua myös lomakkeella, joka tulostetaan ja lähetetään allekirjoitettuna KMY:lle. Lomakkeen voi lähettää myös sähköpostilla (ohjeet lomakkeella).

Vuoden 2022 aikana kansalliset PEFC-standardit päivittyvät . Standardityöstä voi lukea lisää PEFC Suomen sivuilta. Uusien standardien käyttöönoton yhteydessä tulee KMY:lle ilmoittautuneiden metsänomistajien, sekä yrittäjien ja yritysten ilmoittautua uudelleen PEFC-sertifiointiin.

Tulemme tiedottamaan ilmoittautumiskäytännöistä KMY:lle sertifiointiin sitoutuneita syksyn 2022 aikana.

METSÄNOMISTAJAN OSALLISTUMINEN ALUEELLISEEN PEFC-RYHMÄSERTIFIOINTIIN

Metsänomistajalla on kolme vaihtoehtoa osallistua alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin:

1) Sitoutumalla KMY:n kautta erillisellä ilmoituksella. Osallistuminen KMY:n kautta maksaa metsänomistajille 25 € (+ ALV 24 %). Metsänomistaja voi ilmoittaa useita kiinteistöjä usealle eri PEFC-ryhmäsertifiointialueelle. Osallistuminen on voimassa kunnes uudet, tarkistetut PEFC-standardit tulevat voimaan. Tämän hetken arvion mukaan osallistuminen on voimassa vuoden 2022 loppuun asti edellyttäen PEFC-vaatimusten noudattamista.

2) Sitoutumalla PEFC-sertifiointiin metsänhoitoyhdistyksen jäsenyyden kautta

3) Sitoutumalla PEFC-sertifiointiin metsänomistajaa edustavan organisaation asiakkuuden kautta. KMY:n jäsenet sekä perustajien jäsenet voivat ilmoittaa edustamansa metsänomistajat mukaan alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin. Ota yhteyttä KMY:n sertifiointiasiamieheen kuullaksesi lisää vaihtoehdosta.

Alueellista PEFC-ryhmäsertifiointia tarjoavat löydät täältä.

Metsänomistajan ollessa mukana alueellisessa PEFC-ryhmäsertifioinnissa, hän voi tulostaa kiinteistön PEFC-osallistumistodistuksen osoitteesta https://www.kmyrekisteri.fi/#/kysely.

KIINTEISTÖJEN ILMOITTAMINEN

Vuodesta 2016 alkaen PEFC-sertifiointiin ilmoittautuminen tehdään kiinteistökohtaisesti. Kiinteistötiedot on ilmoitettava ilmoittautumislomakkeelle PEFC-ryhmäsertifiointialueittain. Metsänomistajan tulee ilmoittaa lomakkeella kaikki kiinteistöt, jotka hän haluaa tuoda alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin. Koska kiinteistöt yksilöidään kiinteistötunnuksella, tulee niiden oikeellisuuteen kiinnittää huomiota.

Kiinteistötunnus on muotoa xxx-yyy-nnnn-zzzz, esimerkiksi 092-416-0011-0123 (kunta-kylä-tila-talo). Kiinteistötunnus löytyy kiinteistöä koskevista otteista, kuten esimerkiksi kiinteistöveropäätöksestä tai lainhuutotodistuksesta. Kiinteistötunnukset tulee antaa ilmoittautumislomakkeeseen täydellisinä. Kiinteistötunnuksen etsimiseen voi käyttää esimerkiksi maanmittauslaitoksen karttapalvelua.

YRITYSTEN JA YRITTÄJIEN OSALLISTUMINEN PEFC-SERTIFIOINTIIN

PEFC Suomen hyväksymiä yrittäjätietojen toimittajia voivat olla PEFC-sertifikaatin haltijat tai metsätalouden piiriin kuuluvat työalojen yrittäjäjärjestöt.

Yrittäjät ja yritykset voivat osallistua PEFC-sertifiointiin ilmoittautumalla KMY:lle. Osallistuminen maksaa 25 € (+ALV 24 %). Osallistuminen on voimassa kunnes uudet, tarkistetut PEFC-standardit tulevat voimaan. Tämän hetken arvion mukaan osallistuminen on voimassa vuoden 2022 loppuun asti, edellyttäen PEFC-vaatimusten noudattamista.

Metsätalouden yrittäjäjärjestöt voivat tehdä ilmoituksen PEFC-sertifiointiin osallistumisesta jäseniään koskien. Yrittäjäjärjestön jäsenyyteen liittyvästä PEFC-ilmoittautumisesta on saatavissa tietoja mm. Koneyrittäjien liitto ry:stä, METO Metsäalan Yrittäjät ry:stä ja Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:stä. Yrittäjän ollessa jäsenenä PEFC-sertifiointia tarjoavassa yrittäjäjärjestössä, hänen ei tarvitse ilmoittautua KMY:n kautta PEFC-sertifiointiin.

Yritysten ja yrittäjien PEFC-ilmoittautuminen kattaa koko maan. Ilmoittautumista ei enää tarvitse tehdä aluekohtaisesti, vaan yhdellä ilmoituksella yrittäjä voi toimia PEFC-metsissä missä päin Suomea tahansa.

PEFC-kriteerien työnantaja- ja työntekijävaatimusten (PEFC FI 1002:2014 -kriteerit 21,22, 23 ja 24) tarkastamiseen on luotu tarkastuslista. Tarkastuslista on tarkoitettu urakanantajien ja aliurakoitsijoiden oman toiminnan tarkistamiseen.

Yrittäjän tai yrityksen sitoutumisen voi tarkastaa PEFC-yrittäjärekisteristä.

Yrittäjän tai yrityksen PEFC-osallistumistodistuksen voi tulostaa PEFC-yrittäjärekisteristä.

ILMOITTAUTUMISLOMAKKEET

Sähköistä ilmoittautumista varten ilmoittautuja tarvitsee voimassa olevan sähköpostiosoitteen ja verkkopankkitunnukset. Osallistumismaksu suoritetaan sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankkitunnuksia käyttäen. PEFC-sertifiointi tulee voimaan, kun maksu on maksettu. Ilmoittautuneet saavat sähköpostiin vahvistuksen osallistumisesta PEFC-sertifiointiin.

KMY suosittelee ilmoittautumaan ensisijaisesti sähköisesti, sillä se lyhentää käsittelyaikaa. PEFC-sertifiointiin voi ilmoittautua myös paperisella lomakkeella, joka toimitetaan KMY:lle. Paperisten lomakkeiden käsittelyaika on kaksi-kolme viikkoa. Paperisella lomakkeella PEFC-sertifiointi tulee voimaan vasta, kun lasku on maksettu.

 

Sähköinen ilmoittautumislomake metsänomistajille ja yrittäjille/yrityksille.

 

Paperinen metsänomistajan ilmoittautumislomake (PDF) /

Paperinen metsänomistajan ilmoittautumislomake (täytettävä PDF)

 

Paperinen yrittäjän/yrityksen ilmoittautumislomake (PDF) /

Paperinen yrittäjän/yrityksen ilmoittautumislomake (täytettävä PDF)

 

Tietosuoja- ja rekisteriseloste (PDF)