Alueellista PEFC-ryhmäsertifiointia tarjoavat KMY sekä KMY:n jäsenet.

KMY:n jäsenet sekä perustajien jäsenet voivat ilmoittaa edustamansa metsänomistajat mukaan alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin. Ota yhteyttä KMY:n sertifiointiasiamieheen kuullaksesi lisää vaihtoehdosta.

Tarkista metsänomistajille alueellista PEFC-ryhmäsertifiointia tarjoavat tahot täältä.