Skip to main content

Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry

Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry (KMY) on alueellisten PEFC-ryhmäsertifikaattien haltija Suomessa. KMY edistää kestävää metsänhoitoa ja metsätaloutta Suomessa sekä kehittää metsäsertifioinnin käyttöä.

ALUEELLISEN PEFC-RYHMÄSERTIFIOINNIN TUNNUSLUVUT

Sertifiointia jo vuodesta 1999

Yli 13 miljoonaa hehtaaria sertifioitua metsää

74% Suomen PEFC-sertifioiduista metsistä

TAIMESTA TYÖNTEKIJÄÄN – YHDESSÄ HYVÄÄ METSISTÄ

Alueellinen PEFC-ryhmäsertifiointi on metsänomistajien, yrittäjien ja yritysten yhteinen kustannustehokas tapa toteuttaa kestävää metsätaloutta.

Alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin sitoutuneiden vaatimuksen mukaisuutta arvioidaan vuosittain ulkopuolisen sertifiointiyrityksen tekemissä arvioinneissa. Metsätalouden toimintaa arvioidaan jokaisella kolmella PEFC-ryhmäsertifiointialueella niin maastossa kuin toimistoissakin.

Osallistumalla alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin olet mukana toteuttamassa kestävää metsien hoitoa ja käyttöä.

UUTISET JA TIEDOTTEET

UUTISET
12/10/2021

Pohjoisen ja läntisen PEFC-alueen ulkoiset auditointikierrokset päätökseen Alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin auditoinnit päättyivät 6.10 läntisen PEFC-alueen auditointeihin.…
UUTISET
10/10/2021

KMY ja PEFC Suomi Koneagriassa Tule keskustelemaan metsäsertifioinnista KoneAgriaan! PEFC Suomi ja Kestävän Metsätalouden Yhdistys…

TAIMESTA TYÖNTEKIJÄÄN -BLOGI