ALUEELLINEN PEFC-RYHMÄSERTIFIOINTI

Alueellinen PEFC-ryhmäsertifiointi on tehokas tapa toteuttaa PEFC-metsäsertifiointia.

Alueellisessa ryhmäsertifioinnissa ovat mukana niin metsänomistajat kuin yrittäjätkin. Alueellinen ryhmäsertifiointi turvaa alueen metsäluonnon monimuotoisuuden ja ylläpitää metsätalouden sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä.

Alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin ilmoittautuneet yritykset ja yrittäjät voi tarkistaa PEFC-yrittäjärekisteristä. Yrityksiä voi hakea YTJ-tietopalvelusta.

Alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin piiriin kuuluu noin 14 miljoonaa hehtaaria metsää ympäri Suomen.

KESTÄVÄN METSÄTALOUDEN YHDISTYS RY

Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry (KMY) toimii alueellisten PEFC-ryhmäsertifikaattien hakijana ja haltijana. Yhdistys huolehtii PEFC-standardien noudattamisesta sekä osallistuu PEFC-sertifioinnin tunnettuuden edistämiseen.

KMY edustaa alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin osallistuneita sertifiointiprosessissa. Yhdistys ylläpitää rekisteriä alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin osallistuneista ja antaa tietoa sekä opastaa PEFC-sertifiointiin liittyvissä kysymyksissä.

Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry:n perustajia ovat Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry, Metsäteollisuus ry sekä Sahateollisuus ry.

Kestävän Metsätalouden Yhdistyksen säännöt.

Kestävän Metsätalouden Yhdistyksen esite.

Kestävän Metsätalouden Yhdistyksen menettelytavat.

ALUEJAKO

PEFC-ryhmäsertifiointialueet ovat: läntinen-, itäinen- ja pohjoinen alue.

Maakunnat ja kunnat jaoteltuina kolmeen PEFC-ryhmäsertifiointialueeseen löytyvät täältä.

PEFC-ryhmäsertifiointialueet:

  1. Läntinen PEFC-ryhmäsertifiointialue: Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Kanta-Häme, Pirkanmaa, Päijät-Häme, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Ahvenanmaa

  2. Itäinen PEFC-ryhmäsertifiointialue: Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala

  3. Pohjoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue: Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi