Skip to main content

Anmäl dig

Kontrollera fastighet

PEFC-företagarregister

NYCKELTAL FÖR DEN REGIONALA PEFC-GRUPPCERTIFIERINGEN

Certifiering sedan 1999

Ca 14 miljoner hektar certifierad skog

74 % av Finlands PEFC-certifierade skogar

FRÅN PLANTA TILL ANSTÄLLD – TILLSAMMANS FÖR DET GODA FRÅN SKOGAR

Den regionala PEFC-gruppcertifieringen är skogsägarnas, företagarnas och företagens gemensamma kostnadseffektiva sätt att bedriva hållbart skogsbruk.

Utomstående certifieringsföretag utvärderar årligen om de som har förbundit sig vid den regionala PEFC-certifieringen har följt de ställda kraven. Skogsbrukets verksamhet utvärderas på alla PEFC-gruppcertifieringsområden såväl i fält som från kontoret.

Du är med och bedriver hållbart skogsbruk genom att delta i den regionala PEFC-gruppcertifieringen.

NYHETER

NYHETER
10/01/2024

Iiro Hirvimäki började som KMY:s certifieringskoordinator

Iiro Hirvimäki har börjat som KMY:s certifieringskoordinator efter att Kaisa Kettunen övergått till verksamhetsledare. Han arbetar främst med interna revisioner och hans arbetsbeskrivning inkluderar datainsamling, analys och rapportering, samt planering av olika utbildningar.   Iiro Hirvimäki Iiro studerar som en skogsbruksingenjör vid Kaakkois-Suomen…

Hörande av berörda parter 

Genomförandet av den regionala gruppcertifieringen omfattar samråd med intressentgrupperna gällande genomförandet av kraven i standarderna PEFC FI 1001 och PEFC FI 1002. Genom denna responskanal kan du informera Föreningen för hållbart skogsbruk rf. om observationer och synpunkter gällande genomförandet av regionala gruppcertifieringen och skogsbruksverksamheten på certifierade fastigheter. Vänligen hänvisa till de specifika PEFC-krav dina observationer eller synpunkter anknyter sig till.