Skip to main content

Föreningen för Hållbart Skogsbruk rf (FHS) innehar de regionala PEFC-gruppcertifikaten i Finland. FHS främjar hållbar skogsvård och hållbart skogsbruk i Finland samt utvecklar användningen av skogscertifiering.

NYCKELTAL FÖR DEN REGIONALA PEFC-GRUPPCERTIFIERINGEN

Certifiering sedan 1999

Över 14 miljoner hektar certifierad skog

74 % av Finlands PEFC-certifierade skogar

FRÅN PLANTA TILL ANSTÄLLD – TILLSAMMANS FÖR DET GODA FRÅN SKOGAR

Den regionala PEFC-gruppcertifieringen är skogsägarnas, företagarnas och företagens gemensamma kostnadseffektiva sätt att bedriva hållbart skogsbruk.

Utomstående certifieringsföretag utvärderar årligen om de som har förbundit sig vid den regionala PEFC-certifieringen har följt de ställda kraven. Skogsbrukets verksamhet utvärderas på alla PEFC-gruppcertifieringsområden såväl i fält som från kontoret.

Du är med och bedriver hållbart skogsbruk genom att delta i den regionala PEFC-gruppcertifieringen.

NYHETER