Metsänomistajan osallistuminen alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin

Uudet PEFC FI 2022 -standardit on otettu käyttöön PEFC-ryhmäsertifioinnissa  joulukuussa 2022 ja kaiken toiminnan tulee olla uusien vaatimusten mukaista 1.2.2023.

Uudet ilmoittautumiset KMY:lle on avattu 5.7.2022, jonka jälkeen tehty ilmoittautuminen on voimassa seuraavan standardikauden, arviolta vuoteen 2027 asti. Ennen 4.7.2022 tehdyt ilmoittautumiset ovat voimassa vuoden 2022 loppuun asti.

Voimassa olevat PEFC FI -standardit, joita metsäsertifioinnissa noudatetaan ovat:

PEFC FI – standards in English:

 

Metsänomistajalla on kolme vaihtoehtoa osallistua alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin:

1) Sitoutumalla KMY:n kautta erillisellä ilmoituksella. Osallistuminen KMY:n kautta maksaa metsänomistajille 60 € (+ ALV 24 %). Metsänomistaja voi ilmoittaa useita kiinteistöjä usealle eri PEFC-ryhmäsertifiointialueelle. Osallistuminen on voimassa vuonna 2022 -päivitettyjen standardien mukaisen sertifiointikauden loppuun asti (arviolta 2027 loppuun) edellyttäen PEFC-vaatimusten noudattamista.

2) Sitoutumalla PEFC-sertifiointiin metsänhoitoyhdistyksen jäsenyyden kautta

3) Sitoutumalla PEFC-sertifiointiin metsänomistajaa edustavan organisaation asiakkuuden kautta. KMY:n jäsenet sekä perustajien jäsenet voivat ilmoittaa edustamansa metsänomistajat mukaan alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin. Ota yhteyttä KMY:n sertifiointiasiamieheen kuullaksesi lisää vaihtoehdosta.

Alueellista PEFC-ryhmäsertifiointia tarjoavat löydät täältä.

Metsänomistajan ollessa mukana alueellisessa PEFC-ryhmäsertifioinnissa, hän voi tulostaa kiinteistön PEFC-osallistumistodistuksen täältä.

Kiinteistötietojen ilmoittaminen

PEFC-sertifiointiin ilmoittautuminen tehdään kiinteistökohtaisesti. Kiinteistötiedot on ilmoitettava ilmoittautumislomakkeelle PEFC-ryhmäsertifiointialueittain. Metsänomistajan tulee ilmoittaa lomakkeella kaikki kiinteistöt, jotka hän haluaa tuoda alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin. Koska kiinteistöt yksilöidään kiinteistötunnuksella, tulee niiden oikeellisuuteen kiinnittää huomiota.

Kiinteistötunnus on muotoa xxx-yyy-nnnn-zzzz, esimerkiksi 092-416-0011-0123 (kunta-kylä-tila-talo). Kiinteistötunnus löytyy kiinteistöä koskevista otteista, kuten esimerkiksi kiinteistöveropäätöksestä tai lainhuutotodistuksesta. Kiinteistötunnukset tulee antaa ilmoittautumislomakkeeseen täydellisinä. Kiinteistötunnuksen etsimiseen voi käyttää esimerkiksi maanmittauslaitoksen karttapalvelua.

 

Ilmoittautumislomakkeet

Sähköistä ilmoittautumista varten ilmoittautuja tarvitsee voimassa olevan sähköpostiosoitteen ja verkkopankkitunnukset. Osallistumismaksu suoritetaan sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankkitunnuksia käyttäen. PEFC-sertifiointi tulee voimaan, kun maksu on maksettu. Ilmoittautuneet saavat sähköpostiin vahvistuksen osallistumisesta PEFC-sertifiointiin.

KMY suosittelee ilmoittautumaan ensisijaisesti sähköisesti, sillä se lyhentää käsittelyaikaa. PEFC-sertifiointiin voi ilmoittautua myös paperisella lomakkeella, joka toimitetaan KMY:lle. Paperisten lomakkeiden käsittelyaika on kaksi-kolme viikkoa. Paperisella lomakkeella PEFC-sertifiointi tulee voimaan vasta, kun lasku on maksettu.

Metsänomistajan ilmoittautumislomake (täytettävä PDF)