Metsänomistajan osallistuminen alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin

Metsänomistajalla on kolme vaihtoehtoa osallistua alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin:

1) Sitoutumalla KMY:n kautta erillisellä ilmoituksella. Osallistuminen KMY:n kautta maksaa metsänomistajille 25 € (+ ALV 24 %). Metsänomistaja voi ilmoittaa useita kiinteistöjä usealle eri PEFC-ryhmäsertifiointialueelle. Osallistuminen on voimassa kunnes uudet, tarkistetut PEFC-standardit tulevat voimaan. Tämän hetken arvion mukaan osallistuminen on voimassa vuoden 2022 loppuun asti edellyttäen PEFC-vaatimusten noudattamista.

2) Sitoutumalla PEFC-sertifiointiin metsänhoitoyhdistyksen jäsenyyden kautta

3) Sitoutumalla PEFC-sertifiointiin metsänomistajaa edustavan organisaation asiakkuuden kautta. KMY:n jäsenet sekä perustajien jäsenet voivat ilmoittaa edustamansa metsänomistajat mukaan alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin. Ota yhteyttä KMY:n sertifiointiasiamieheen kuullaksesi lisää vaihtoehdosta.

Alueellista PEFC-ryhmäsertifiointia tarjoavat löydät täältä.

Metsänomistajan ollessa mukana alueellisessa PEFC-ryhmäsertifioinnissa, hän voi tulostaa kiinteistön PEFC-osallistumistodistuksen osoitteesta https://www.kmyrekisteri.fi/#/kysely.

Kiinteistötietojen ilmoittaminen

Vuodesta 2016 alkaen PEFC-sertifiointiin ilmoittautuminen tehdään kiinteistökohtaisesti. Kiinteistötiedot on ilmoitettava ilmoittautumislomakkeelle PEFC-ryhmäsertifiointialueittain. Metsänomistajan tulee ilmoittaa lomakkeella kaikki kiinteistöt, jotka hän haluaa tuoda alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin. Koska kiinteistöt yksilöidään kiinteistötunnuksella, tulee niiden oikeellisuuteen kiinnittää huomiota.

Kiinteistötunnus on muotoa xxx-yyy-nnnn-zzzz, esimerkiksi 092-416-0011-0123 (kunta-kylä-tila-talo). Kiinteistötunnus löytyy kiinteistöä koskevista otteista, kuten esimerkiksi kiinteistöveropäätöksestä tai lainhuutotodistuksesta. Kiinteistötunnukset tulee antaa ilmoittautumislomakkeeseen täydellisinä. Kiinteistötunnuksen etsimiseen voi käyttää esimerkiksi maanmittauslaitoksen karttapalvelua.

 

Ilmoittautumislomakkeet

Sähköistä ilmoittautumista varten ilmoittautuja tarvitsee voimassa olevan sähköpostiosoitteen ja verkkopankkitunnukset. Osallistumismaksu suoritetaan sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankkitunnuksia käyttäen. PEFC-sertifiointi tulee voimaan, kun maksu on maksettu. Ilmoittautuneet saavat sähköpostiin vahvistuksen osallistumisesta PEFC-sertifiointiin.

KMY suosittelee ilmoittautumaan ensisijaisesti sähköisesti, sillä se lyhentää käsittelyaikaa. PEFC-sertifiointiin voi ilmoittautua myös paperisella lomakkeella, joka toimitetaan KMY:lle. Paperisten lomakkeiden käsittelyaika on kaksi-kolme viikkoa. Paperisella lomakkeella PEFC-sertifiointi tulee voimaan vasta, kun lasku on maksettu.

 

Sähköinen ilmoittautumislomake metsänomistajille ja yrittäjille/yrityksille.

 

Paperinen metsänomistajan ilmoittautumislomake (PDF) /

Paperinen metsänomistajan ilmoittautumislomake (täytettävä PDF)