PEFC-sertifiointijärjestelmä (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) on kansainvälinen järjestelmä, joka on edistää metsien kestävää käyttöä. Sertifioinnin tarkoitus on varmistaa, että markkinoille saapuvat puupohjaiset tuotteet on hankittu laillisesti kestävästi hoidetuista metsistä. Maailman sertifioiduista metsistä 3/4, eli noin 330 miljoonaa hehtaaria on PEFC-sertifioitu. Suomen PEFC sai kansainvälisen hyväksynnän vuonna 2000. Suomen metsistä noin 90 % on PEFC-sertifioitu.

Suomen PEFCKansainvälinen PEFCUsein kysytyt kysymykset

Metsäsertifiointi määrittää talousmetsien käytölle ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset kriteerit, joita noudattamalla pyritään varmistamaan metsien kestävä käyttö nyt ja tulevaisuudessa. Metsäsertifikaatti on osoitus siitä, että metsän käsittelyssä on noudatettu lain ja standardin asettamia vaatimuksia. Alueellisen ryhmäsertifioinnin osalta kolmen alueellisen metsäsertifikaatin haltija on KMY.

Metsäsertifiointi perustuu standardeihin ja osallistumisen vapaaehtoisuuteen. Metsäsertifioinnin standardi määrittää metsien käsittelyssä ja hoidossa noudatettavat kriteerit eli vaatimukset. Metsäsertifiointiin osallistuvat metsänomistajat ja yritykset sitoutuvat noudattamaan järjestelmän vaatimuksia, jotka koskevat muun muassa metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamista ja työntekijöiden hyvinvointia.

Metsäsertifiointi vai puun alkuperän sertifiointi?

PEFC-sertifiointi on laaja kokonaisuus, joka koostuu metsäsertifioinnista ja puun alkuperäketjun hallinnan sertifioinnista (CoC). Metsäsertifiointi kattaa puun kasvatuksen ja korjuun vaiheet aina tienvarsivarastointiin saakka. Kun puupino nostetaan metsän laidasta kuljetusvälineen kyytiin, siirrytään metsäsertifioinnin piiristä puun alkuperäsertifioinnin piiriin.

Puun alkuperäsertifikaatti näkyy kuluttajan suuntaan PEFC-logona puutuotteessa. Merkki osoittaa, että puu on laillista ja jäljitettävää alkuperää. Lisäksi alkuperäsertifikaatti osoittaa tuotantoketjun sitoutumisen standardin vaatimuksiin.