PEFC-SERTIFIOINTI

Kestävällä metsätaloudella pyritään edistämään metsien taloudellista, sosiaalista ja ekologista kestävyyttä yli sukupolvien. Metsäsertifiointi on keino, jonka avulla kestävää metsätaloutta voidaan edistää. Metsäsertifiointi kertoo vastuullisesta toiminnasta sekä puun laillisesta ja kestävästä alkuperästä.

PEFC-sertifiointijärjestelmä (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) on kansainvälinen järjestelmä, joka perustettiin vuonna 1999. Suomen PEFC sai kansainvälisen hyväksynnän vuonna 2000. Maailman sertifioiduista metsistä 2/3, eli noin 260 miljoonaa hehtaaria on PEFC-sertifioitu. Suomen metsistä noin 90 % on PEFC-sertifioitu.

PEFC-sertifiointi perustuu standardeihin ja osallistumisen vapaaehtoisuuteen. PEFC-sertifiointiin osallistuvat metsänomistajat ja yritykset sitoutuvat noudattamaan järjestelmän vaatimuksia. Vaatimukset koskevat muun muassa metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamista ja työntekijöiden hyvinvointia.

Lue lisää PEFC-sertifioinnista.