Kestävän Metsätalouden Yhdistys muutti vuoden 2019 alusta ryhmäsertifioinnin aluejakoa ja kokosi metsäsertifiointitoimikunnat näille kolmelle PEFC-ryhmäsertifiointialueelle. Sertifikaatin haltijana KMY:n hallitus valitsi toimikuntien puheenjohtajat.

Toimikunnat toimivat KMY:n alueellisina eliminä ratkoen alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin käytännön asioita. Toimikunnat muun muassa valmistelevat ulkoisia auditointeja, käsittelevät sertifioinnin vastaiset toimet, pyytävät sertifioinnin vastaisista toimista korjaavat toimenpiteet sekä viestivät alueillaan sertifioinnin vaatimuksista.

Toimikuntien kokoonpanot koostuvat KMY:n laatiman metsäsertifiointitoimikuntien malliohjesäännön mukaisista sertifiointiin osallistuvista toimijoista. Toimikunnissa ovat edustettuina mm. metsänomistajat, metsänhoitoyhdistykset, Suomen metsäkeskus, suurimmat puuta ostavat organisaatiot sekä yrittäjien, toimihenkilöiden ja työntekijöiden organisaatiot. Toimikunnissa voi toimia myös asiantuntijajäseniä. Toimikunnat saavat valita joukkoonsa myös muita jäseniä niin, että toimikunnan kokoonpano on riittävän kattava edustamaan tasapuolisesti kaikkia niitä tahoja, jotka osallistuvat sertifiointiin.

Toimikuntien kokoonpanot:

Läntinen metsäsertifiointitoimikunta

Itäinen metsäsertifiointitoimikunta

Pohjoinen metsäsertifiointitoimikunta

Toimikuntien ohjesäännöt.

Toimikuntia koskevissa asioissa voit olla yhteydessä toimikuntien puheenjohtajiin.

Asta Sarkki, läntisen metsäsertifiointitoimikunnan puheenjohtaja

asta.sarkki@mtk.fi

Laura Harjunpää, itäisen metsäsertifiointitoimikunnan puheenjohtaja

laura.harjunpaa@mtk.fi

Aino Kurtti, pohjoisen metsäsertifiointitoimikunnan puheenjohtaja

aino.kurtti@mtk.fi

Osana alueellisen ryhmäsertifioinnin toteutusta Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry kuulee sidosryhmiä PEFC FI 1001 ja PEFC FI 1002 -standardien mukaisten vaatimusten toteutumisen osalta. Palautekanavan kautta voit jättää huomiosi koskien alueellisen ryhmäsertifioinnin toteutusta ja metsätalouden toimintaa sertifioiduilla kiinteistöillä. Määrittelethän palautetta antaessasi mihin standardikohtaan huomiosi liittyvät. Palautekanavaan pääset täältä.

Lasten ja nuorten toimenpideohjelmat

PEFC-vaatimus 8.22 velvoittaa alueellisen ryhmäsertifikaatin haltijaa laatimaan alueelle toimenpideohjelman, jolla edistetään lasten ja nuorten metsätietämystä ja vahvistetaan luontosuhdetta.

Toimenpideohjelmia on tehty yksi jokaiselle PEFC-ryhmäsertifiointialueelle. Niihin on koottu erilaisia valtakunnallisia ja alueellisia tapahtumia, tehdasvierailuja ja oppimispäiviä, joiden avulla lasten ja nuorten metsätietämystä edistetään.

Ohjelmien toteuttajia ovat sertifiointiin sitoutuneet metsäalan toimijat yhdessä metsäalan nuorisotyöstä ja koulutuksesta vastaavien tahojen kanssa.

Toimenpideohjelmat ja niiden määrälliset tavoitteet tarkastetaan vuosittain.

Toimenpideohjelmat:

Läntisen alueen toimenpideohjelma

Pohjoisen alueen toimenpideohjelma