Onko kiinteistö PEFC-sertifioitu?

KMY:n kyselysovelluksella voi tarkastaa alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin kuuluvat kiinteistöt. Kun sovellukseen syöttää kiinteistötunnuksen, se kertoo, kuuluuko kiinteistö alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin piiriin. Sovellus ei anna tietoa kiinteistön omistajasta.

Kiinteistön ollessa mukana alueellisessa PEFC-ryhmäsertifioinnissa voi metsänomistaja tulostaa sovelluksesta PEFC-osallistumistodistuksen.

Kyselysovellusta voi hyödyntää muun muassa puukauppatilanteessa. Sovelluksesta on apua myös erilaisissa tarkastuksissa, joissa täytyy tietää kiinteistön PEFC-sertifioinnin tilanne.

Jos rekisteritieto yhdistetään jäsen- tai asiakastietoihin, muodostuu henkilörekisteri. Tällöin tiedon käsittelyssä on noudatettava henkilötietojen suojaa koskevia säädöksiä. Henkilötietolaissa säädetään henkilötietojen käsittelystä. KMY suosittelee, että rekisteriä hyödynnettäessä mainitaan myös mahdollisuus osallistua sertifiointiin suoraan ilmoittautumalla KMY:lle.

Kyselysovellus ei vaadi erillistä rekisteröitymistä. Sovellus löytyy osoitteesta https://www.kmyrekisteri.fi/#/kysely.

Kiinteistötunnus

Vuodesta 2016 alkaen PEFC-sertifiointiin ilmoittautuminen tehdään kiinteistökohtaisesti. Koska kiinteistöt yksilöidään kiinteistötunnuksella, tulee niiden oikeellisuuteen kiinnittää huomiota.

Kiinteistötunnus on muotoa xxx-yyy-nnnn-zzzz, esimerkiksi 092-416-0011-0123 (kunta-kylä-tila-talo). Kiinteistötunnus löytyy kiinteistöä koskevista otteista, kuten esimerkiksi kiinteistöveropäätöksestä tai lainhuutotodistuksesta. Kiinteistötunnukset tulee antaa ilmoittautumislomakkeeseen täydellisinä.

Kiinteistötunnuksen etsimiseen voi käyttää esimerkiksi maanmittauslaitoksen karttapalvelua.