Yritysten ja yrittäjien osallistuminen PEFC-sertifiointiin

PEFC-sertifioidussa metsässä palvelut hankitaan PEFC-sertifiointiin sitoutuneilta yrittäjiltä. Yrittäjä voi ilmoittautua mukaan sertifiointiin KMY:n tai yrittäjäjärjestönsä kautta. Vaatimus yrittäjien sitoutumiseen tulee PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat standardista (PEFC FI 1001:2022). Sitoutuminen ei ole tarpeen silloin, jos tilauksen laajuus ei edellytä tilaajavastuulain mukaista selvitystä.

Sertifiointiin sitoutuneiden yritysten on vuosittain ja aina ennen sopimuksen tekoa tarkastettava alihankkijoidensa sitoutuminen PEFC-sertifiointiin. Sitoutumisen voi tarkistaa PEFC Suomen ylläpitämästä yrittäjärekisteristä, josta saa myös tulostettua yrittäjien PEFC-osallistumistodistuksen.

PEFC-sertifioinnin työnantaja- ja työntekijävaatimusten (PEFC FI 1002:2022 -vaatimukset nro 6.4, 6.6, 6.7 ja 7.2 aiemmin kriteerit 21,22, 23 ja 24) tarkastamiseen on luotu tarkastuslista. Tarkastuslista on tarkoitettu urakanantajien ja aliurakoitsijoiden oman toiminnan tarkistamiseen.

PEFC Suomen hyväksymiä yrittäjätietojen toimittajia voivat olla PEFC-sertifikaatin haltijat tai metsätalouden piiriin kuuluvat työalojen yrittäjäjärjestöt.

Metsätalouden yrittäjäjärjestöt voivat tehdä ilmoituksen PEFC-sertifiointiin osallistumisesta jäseniään koskien. Yrittäjäjärjestön jäsenyyteen liittyvästä PEFC-ilmoittautumisesta on saatavissa tietoja mm. Koneyrittäjien liitto ry:stä, METO Metsäalan Yrittäjät ry:stä ja Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:stä. Yrittäjän ollessa jäsenenä PEFC-sertifiointia tarjoavassa yrittäjäjärjestössä, hänen ei tarvitse ilmoittautua KMY:n kautta PEFC-sertifiointiin.

Yritysten ja yrittäjien PEFC-ilmoittautuminen kattaa koko maan. Ilmoittautumista ei enää tarvitse tehdä aluekohtaisesti, vaan yhdellä ilmoituksella yrittäjä voi toimia PEFC-metsissä missä päin Suomea tahansa.

Ilmoittautumislomakkeet

Uudet PEFC FI 2022 -standardit on otettu käyttöön alueellisessa PEFC-ryhmäsertifioinnissa joulukuussa 2023 ja kaiken toiminnan on oltava uusien vaatimusten mukaista 1.2.2023 lähtien.

Uudet ilmoittautumiset KMY:lle on avattu 4.7.2022, jonka jälkeen tehty ilmoittautuminen on voimassa seuraavan standardikauden, arviolta vuoteen 2027 asti. Ennen 4.7 tehdyt ilmoittautumiset ovat voimassa vuoden 2022 loppuun asti.

PEFC FI -standardit, joita metsäsertifioinnissa noudatetaan:

Yrittäjät ja yritykset voivat osallistua PEFC-sertifiointiin ilmoittautumalla KMY:lle. Osallistuminen maksaa 120 € (+ALV 24 %). Osallistuminen on voimassa vuonna 2022 -päivitettyjen standardien mukaisen sertifiointikauden loppuun asti (arviolta 2027 loppuun) edellyttäen PEFC-vaatimusten noudattamista.

Sähköistä ilmoittautumista varten ilmoittautuja tarvitsee voimassa olevan sähköpostiosoitteen ja verkkopankkitunnukset. Osallistumismaksu suoritetaan sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankkitunnuksia käyttäen. PEFC-sertifiointi tulee voimaan, kun maksu on maksettu. Ilmoittautuneet saavat sähköpostiin vahvistuksen osallistumisesta PEFC-sertifiointiin.

KMY suosittelee ilmoittautumaan ensisijaisesti sähköisesti, sillä se lyhentää käsittelyaikaa. PEFC-sertifiointiin voi ilmoittautua myös paperisella lomakkeella, joka toimitetaan KMY:lle. Paperisten lomakkeiden käsittelyaika on kaksi-kolme viikkoa. Paperisella lomakkeella PEFC-sertifiointi tulee voimaan vasta, kun lasku on maksettu.

Yrittäjän/yrityksen ilmoittautumislomake (täytettävä PDF)