YRITTÄJIEN ILMOITTAUTUMINEN

Yritysten ja yrittäjien osallistuminen PEFC-sertifiointiin

PEFC-sertifioidussa metsässä palvelut hankitaan PEFC-sertifiointiin sitoutuneilta yrittäjiltä. Yrittäjä voi ilmoittautua mukaan sertifiointiin KMY:n tai yrittäjäjärjestönsä kautta. Vaatimus yrittäjien sitoutumiseen tulee PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat standardista (PEFC FI 1001:2014). Sitoutuminen ei ole tarpeen silloin, jos tilauksen laajuus ei edellytä tilaajavastuulain mukaista selvitystä.

Sertifiointiin sitoutuneiden yritysten on vuosittain ja aina ennen sopimuksen tekoa tarkastettava alihankkijoidensa sitoutuminen PEFC-sertifiointiin. Sitoutumisen voi tarkistaa PEFC Suomen ylläpitämästä yrittäjärekisteristä, josta saa myös tulostettua yrittäjien PEFC-osallistumistodistuksen.

PEFC-sertifioinnin työnantaja- ja työntekijävaatimusten (PEFC FI 1002:2014 -kriteerit 21,22, 23 ja 24) tarkastamiseen on luotu tarkastuslista. Tarkastuslista on tarkoitettu urakanantajien ja aliurakoitsijoiden oman toiminnan tarkistamiseen.

PEFC Suomen hyväksymiä yrittäjätietojen toimittajia voivat olla PEFC-sertifikaatin haltijat tai metsätalouden piiriin kuuluvat työalojen yrittäjäjärjestöt.

 

Yrittäjät ja yritykset voivat osallistua PEFC-sertifiointiin ilmoittautumalla KMY:lle. Osallistuminen maksaa 25 € (+ALV 24 %). Osallistuminen on voimassa kunnes uudet, tarkistetut PEFC-standardit tulevat voimaan. Tämän hetken arvion mukaan osallistuminen on voimassa vuoden 2022 loppuun asti edellyttäen PEFC-vaatimusten noudattamista.

Metsätalouden yrittäjäjärjestöt voivat tehdä ilmoituksen PEFC-sertifiointiin osallistumisesta jäseniään koskien. Yrittäjäjärjestön jäsenyyteen liittyvästä PEFC-ilmoittautumisesta on saatavissa tietoja mm. Koneyrittäjien liitto ry:stä, METO Metsäalan Yrittäjät ry:stä ja Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:stä. Yrittäjän ollessa jäsenenä PEFC-sertifiointia tarjoavassa yrittäjäjärjestössä, hänen ei tarvitse ilmoittautua KMY:n kautta PEFC-sertifiointiin.

Yritysten ja yrittäjien PEFC-ilmoittautuminen kattaa koko maan. Ilmoittautumista ei enää tarvitse tehdä aluekohtaisesti, vaan yhdellä ilmoituksella yrittäjä voi toimia PEFC-metsissä missä päin Suomea tahansa.

PEFC-kriteerien työnantaja- ja työntekijävaatimusten (PEFC FI 1002:2014 -kriteerit 21,22, 23 ja 24) tarkastamiseen on luotu tarkastuslista. Tarkastuslista on tarkoitettu urakanantajien ja aliurakoitsijoiden oman toiminnan tarkistamiseen.

Yrittäjän tai yrityksen sitoutumisen voi tarkastaa PEFC-yrittäjärekisteristä ja sieltä voi tulostaa myös yrittäjän tai yrityksen PEFC-osallistumistodistuksen.

 

Ilmoittautumislomakkeet

Sähköistä ilmoittautumista varten ilmoittautuja tarvitsee voimassa olevan sähköpostiosoitteen ja verkkopankkitunnukset. Osallistumismaksu suoritetaan sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankkitunnuksia käyttäen. PEFC-sertifiointi tulee voimaan, kun maksu on maksettu. Ilmoittautuneet saavat sähköpostiin vahvistuksen osallistumisesta PEFC-sertifiointiin.

KMY suosittelee ilmoittautumaan ensisijaisesti sähköisesti, sillä se lyhentää käsittelyaikaa. PEFC-sertifiointiin voi ilmoittautua myös paperisella lomakkeella, joka toimitetaan KMY:lle. Paperisten lomakkeiden käsittelyaika on kaksi-kolme viikkoa. Paperisella lomakkeella PEFC-sertifiointi tulee voimaan vasta, kun lasku on maksettu.

 

Sähköinen ilmoittautumislomake metsänomistajille ja yrittäjille/yrityksille.

 

 

Paperinen yrittäjän/yrityksen ilmoittautumislomake (PDF) /

Paperinen yrittäjän/yrityksen ilmoittautumislomake (täytettävä PDF)