Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry tekee toiminnan tarkastamiseksi sisäistä seurantaa.

Sisäinen seuranta kohdistuu alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin sitoutuneisiin metsätalouden toimijoihin, yrityksiin, yrittäjiin ja metsänomistajiin.

Sisäinen tiedonkeruu on osa sisäisen seurannan ohjelmaa. Tiedonkeruulla selvitetään, miten alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin sitoutuneet noudattavat PEFC-vaatimuksia.

Sisäisen seurannan ohjelma.